Ohita
Sweco on suunnittelemassa myös Vantaan ratikkaa. Kuva: Vantaan kaupunki
Sweco on suunnittelemassa myös Vantaan ratikkaa. Kuva: Vantaan kaupunki

Uutinen -

Ratikalla lentokentälle 2028 – Sweco mukana läntisen osuuden suunnittelussa Tikkurilasta Helsinki-Vantaan lentoasemalle

Vantaan ratikka on Vantaalle suunniteltava pikaraitiotie, joka yhdistää kaupungin itäisimpiä osia raideliikenteen pariin ja luo sujuvan yhteyden Tikkurilaan, Jumboon ja Aviapolikseen sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Sweco ja Ramboll suunnittelevat haastavan, 9 kilometrin mittaisen yhteyden Tikkurilasta lentoasemalle.

Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2019. Suunnittelusopimus allekirjoitettiin 26.11.2020. Tavoitteena on, että hankkeen suunnittelu valmistuu vuoden 2022 aikana, minkä jälkeen Vantaan kaupunginvaltuusto voi päättää ratikan rakentamisesta.

”Vantaan ratikka täydentää pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen lentokentän suuntaan ja tukee samalla koko keskisen Vantaan alueen liikkumista kestävästi. Lentoaseman, Aviapoliksen ja Jumbon työssäkäyntialue kytkeytyy ratikan avulla saumattomasti Vantaan muuhun kaupunkirakenteeseen, ja sitä kautta edistää myös Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Swecon infratoimialan johtaja Juho Siipo.

Swecon ja Rambollin suunnittelualue on 9 kilometrin mittainen reitti, joka yhdistää Helsinki-Vantaan lentoaseman, Aviapoliksen, Jumbon ja Flamingon kauppa- ja vapaa-ajan keskittymän sekä Tikkurilan. Reitin varrella on 12 pysäkkiparia. Nyt käynnistyneessä suunnitteluvaiheessa laaditaan rakentamisen mahdollistavat katu- ja puistosuunnitelmat sekä tehdään alustava rakennussuunnitelma.

Reitin varrella on useita haasteellisia suunnittelukohteita. Lentoasemalla raitiotieyhteys lähtee aivan uuden T2-terminaalin kupeesta. Terminaalin viereen rakennetaan kansi, jossa liikenne kulkee kahdessa tasossa. Jumbon alueella haasteita tuovat puolestaan vilkas liikenne, alueen läpi kulkeva voimalinja sekä reitin sovittaminen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Raitiotielinja kulkee Tikkurilantietä, jota parannetaan hankkeen yhteydessä Aviapoliksesta Tikkurilaan asti.

Ratikka vahvistaa kestävää kaupunkikehitystä

Vantaan ratikkahankkeen tavoitteena on paitsi kestävän liikkumisen ja joukkoliikenteen verkoston parantaminen, myös nykyisen yhdyskuntarakenteen sekä tulevien maankäyttötarpeiden huomioiminen. Suunnitteluperiaatteina ovat korkean laadun lisäksi esteettömyys, vihreys ja hyvät reitit niin kävelijöille kuin pyöräilijöillekin.

”Liikenneteknisesti toimivan ja useat liikennemuodot huomioivan ratkaisun lisäksi suunnittelussa tavoitellaan resurssiviisaita ratkaisuja. Esimerkiksi uudelleen käytettäviä maamassoja pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti. Urbaania biodiversiteettiä tuetaan muun muassa pintamaiden uudelleenkäytön, hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn ja monimuotoisuutta edistävän kasvillisuuden avulla”, sanoo toimialajohtaja Mikko Leppänen Rambollista.

Swecolla ja Rambollilla on laajaa kokemusta  jo käynnissä olevista raitiotiehankkeista, kuten Tampereen Ratikasta, Raide-Jokerista ja Kruunusillat-raitiotiestä.

Vantaa kasvaa osana kestävää pääkaupunkiseutua

Vantaan ratikka on merkittävä investointi, jolla lisätään kestävää ja esteetöntä liikkumista, mahdollistetaan kaupungin kasvu joukkoliikenteen varrelle ja edistetään alueellista elinvoimaisuutta, uutta maankäyttöä ja pitkäaikaisia investointeja. Ratikkareitti muodostaa kaupungin merkittävimmän kasvukäytävän ja sen odotetaan tuovan 37 000 uutta asukasta ja 30 000 työpaikkaa. Vuonna 2030 Vantaan ratikalla arvioidaan olevan yli 80 000 päivittäistä matkustajaa. 

Aiheet

Tunnisteet

Alueet

Yhteyshenkilö/-t

Heini Jokinen

Heini Jokinen

Lehdistön yhteyshenkilö Lehdistökontakti +358 40 718 0063
Sanna Huopio

Sanna Huopio

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja +358 50 302 8898

Julkaisuun liittyvää sisältöä: