Ohita
Tammisaaren koulukeskuksen uudet liikennejärjestelyt kannustavat turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn

Uutinen -

Tammisaaren koulukeskuksen uudet liikennejärjestelyt kannustavat turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn

Raaseporiin Tammisaaren koulukeskuksen lähelle valmistui kesällä uusi kiertoliittymä. Samalla käynnistyi alueen liikenneturvallisuuden parantaminen vaihe vaiheelta. Swecon infrasuunnittelijat toteuttivat alueen yleissuunnitelman ja katujen rakennussuunnitelman.

Tammisaaren koulukeskus sisältää ruotsinkielisen ala- ja yläkoulun sekä lukion, suomenkielisen alakoulun, päiväkodin sekä palloilu- ja uimahallin. Alueen jalankulku- ja pyöräilyväylät on koettu jo pitkään suojattomiksi, ja koulutien turvallisuus on kaivannut parantamista.

”Koulukeskuksen lähellä sijaitseva Raaseporintien ja Fleminginkadun risteysalue on todettu monessa tutkimuksessa ja asukasaloitteissa yhdeksi Raaseporin vaarallisimmista”, kertoo kaupungin vastaava katupäällikkö Piia Nordström. Vaaratilanteita on aiheuttanut muun muassa autojen jonoutuminen ja vaikeaksi koettu liikennejärjestely kahden kokoojakadun risteyksessä.

Swecon infrasuunnittelun projektipäällikkö Maria Katajamäki kävi alueella ennen suunnittelutyön käynnistämistä. ”Neljän kadun tasa-arvoinen risteys aiheutti selviä ongelmia vilkkaan aamuruuhkan aikana”, hän kertoo.

Jo 2010-luvun alussa risteykseen suunniteltiin maantieluokan kiertoliittymää, mutta tilaa ei ollut riittävästi. ”Swecon suunnittelijat saivat meidät vakuuttuneiksi, että kiertoliittymä on yhä paras ratkaisu ja vanhassa suunnitelmassa on reilusti supistamisen varaa. Päätimme aloittaa tyhjän kartan ääreltä ja antaa suunnittelijoille vapaat kädet”, Nordström kertoo.

Risteykseen suunniteltiin uusi kiertoliittymä, jossa autoilijoita ohjataan materiaalierojen avulla ajamaan kuin täysikokoisessa kiertoliittymässä. Samalla suunnittelijat huomioivat mäessä sijaitsevan risteyksen jyrkät pituuskaltevuudet. ”Varmistimme, että suurilla ajoneuvoilla on riittävästi tilaa kääntyä turvallisesti”, kertoo Swecon liikennesuunnittelija Saara Pölkki.

Turvalliset jalankulku- ja pyöräilyväylät kannustavat pyöräilemään

Swecon suunnittelijat kävivät läpi myös alueen muut katuosuudet. Erityistä huomiota kiinnitettiin kaupungin keskustasta merenrantaan kulkevaan Fleminginkatuun, joka on koettu turvattomaksi.

”Ajonopeudet kasvavat leveällä ja suoralla kadulla suuriksi, ja harva vanhempi uskaltaa päästää lastaan pyöräilemään bussien ja raskaan liikenteen sekaan. Runsas saattoliikenne puolestaan lisää alueen liikennemääriä”, Pölkki toteaa. Katutilasta haluttiin ottaa tilaa jalankululle ja pyöräilylle sekä samalla rauhoittaa ajoneuvoliikenteen nopeuksia.

”Fleminginkadulle ei haluttu lisää hidastetöyssyjä savisessa maaperässä kantautuvan tärinän vuoksi, joten ajorataa kavennettiin puistoon johtavan suojatien kohdalla ja vain olemassa oleva hidastetöyssy säilytettiin”, Katajamäki kertoo. Kävelijät ja pyöräilijät saavat Fleminginkadulla omat kaistansa. Lisäksi autoilijoiden liikennekäyttäytymiseen vaikutetaan materiaalieroilla. ”Laatoitetut tai kivetyt osiot kertovat, missä kohdissa on hyvä kiinnittää huomiota jalankulkuun ja pyöräilyyn.”

Myös muita ajoväyliä tullaan kaventamaan ja jalankulku- ja pyöräilyväyliä leventämään. Pölkin mukaan ratkaisujen toivotaan parantavan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. ”Miellyttävillä ja laadukkailla jalankulun ja pyöräilyn ratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi käyttäjien liikkumistavan valintaan.”

Sujuvaa saattoliikennettä myös ruuhka-aikoina

Yksi osa katusuunnittelua oli parantaa koulujen saattoliikenteen sujuvuutta. Alueella on tehty vuosien mittaan monia pieniä parannuksia, kuten muutettu katuja yksisuuntaisiksi ja suljettu yksi katu pysäköintiä varten. ”Kokonaisuus ei ollut enää toimiva”, Nordström kiteyttää.

Uudessa suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota saattoliikenteen toimivuuteen sekä jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuuteen koulualueella. ”Saattoliikenteen ei tarvitse kääntyä ympäri ahtaissa paikoissa, vaan alueella voi ajaa näppärästi lenkin”, Katajamäki kertoo.

Tulossa on myös lisää pyöräparkkeja. ”Tammisaaren kautta kulkee monia suosittuja pyöräilyreittejä, joten pyöräilyn edistäminen on Raaseporissa ajankohtaista laajemminkin kuin koulualueella”, Nordström lisää.

Kiertoliittymän valmistuttua liikenteen sujuvuus on parantunut selvästi. ”Autoilijoiden mukaan ajo kiertoliittymässä on sujuvaa ja läpimenoaika lyhyt. Jonoja ei synny edes ruuhka-aikoina”, Nordström sanoo. ”Myös raskaan liikenteen liikennöitsijät ovat kertoneet, että kiertoliittymästä pääsee onnistuneesti läpi 25-metrisellä ajoneuvolla.”

Liikennejärjestelyjen uudistaminen jatkuu Tammisaaressa vuoteen 2021 asti. ”Yhteistyö Swecon suunnittelijoiden kanssa oli sujuvaa, ja suunnittelu eteni rivakasti, mikä on pienen kaupungin hankkeissa tärkeää. Lopputulos on todella hyvä kokonaisuus!” Nordström sanoo.

Aiheet

Tunnisteet


Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Työmme tuloksena syntyy terveellisiä ja turvallisia rakennuksia, tehokasta infrastruktuuria sekä kestäviä energia- ja vesihuollon ratkaisuja. Yhteensä 17 500 työntekijäämme tarjoaa asiakkaillemme juuri oikeanlaista osaamista kaikenkokoisiin hankkeisiin. Toteutamme vuosittain projekteja 70 maassa ympäri maailman. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto on 1,9 Mrd euroa. Sweco on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq).

Lehdistön yhteyshenkilöt

Heini Jokinen

Heini Jokinen

Lehdistön yhteyshenkilö Lehdistökontakti +358 40 718 0063
Sanna Huopio

Sanna Huopio

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja +358 50 302 8898