Ohita
Noutoruoan pakkausmateriaalien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää ruoan hygienisen käsittelyn ohella.
Noutoruoan pakkausmateriaalien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää ruoan hygienisen käsittelyn ohella.

Uutinen -

Teknisen turvallisuuden konsultointi ulottuu myös noutoruokaan: Take away -annoksen turvallisuus viimeistellään asianmukaisilla pakkausmateriaaleilla ja oikeaoppisella käsittelyllä

Ravintolaruoan turvallisuuteen liittyy luonnollisesti hyvä hygieniataso niin raaka-aineissa kuin keittiössä. Mutta mitä tulisi huomioida elintarvikekontaktimateriaaleista kuten pakkauksista, joihin ruoka päätyy? Entä käsineistä tai välineistä, joita elintarvikkeiden käsittelyssä käytetään? Swecon elintarviketurvallisuuden asiantuntijat tukevat myös pakkausmateriaalien turvallisuudessa.

”Ravintoloiden take away -annokset ovat nyt suuressa suosiossa, kun työskentelemme pääosin kotona. Kuluttajalle on tärkeää, että ruoka-annos pysyy lämpimänä kotiin asti ja annos on pakattu siististi. Näin elintarviketurvallisuuden näkökulmasta yksi tärkeimmistä seikoista on kuitenkin pakkaamiseen käytetty materiaali sekä annoksen käsittely”, sanoo Swecon elintarviketurvallisuuden asiantuntija Heidi Määttä.

Määttä tuntee elintarvikealan lainsäädännön ja konsultoi työkseen elintarvikkeiden tuottajia, tuotantolaitoksia sekä ravintoloita ja ruoan käsittelijöitä.

”Kontaktimateriaaleja koskevan sääntelyn mukaan pakkausmateriaalien tulee olla elintarvikekelpoisia ja soveltua pakattaville elintarvikkeille. Kontaktimateriaalien valinnalla ja huolellisella säilytyksellä vaikutetaan siihen, että ruokaan ei aiheudu sivuhajuja ja makuja, haitallisia määriä materiaalista siirtyviä aineita tai myöskään vierasesineitä, jotka voisivat aiheuttaa kuluttajille esimerkiksi tukehtumisvaaraa tai suun tai hampaiden vaurioita”, Määttä jatkaa.

Yleisesti ottaen ravintolaruoan turvallisuus ja hyvä hygieniataso taataan laadukkailla raaka-aineilla, keittiön ja laitteiden hyvällä puhtaanapidolla, siisteydellä ja hyvällä järjestyksellä, hygieenisillä työtavoilla sekä lämpötilojen hallinnalla valmistuksen ja kuljetuksen aikana. Elintarvikealan toimijoiden tulee myös huolehtia, että kuluttaja saa tiedon valmistusaineista sekä niiden sisältämistä allergiaa ja intoleranssia aiheuttavista aineista.

Turvallisen pakkausmateriaalin tunnistaa merkinnöistä

Elintarvikekontaktiin soveltuvien materiaalien pakkausmerkinnöissä voi olla esimerkiksi malja-haarukka -symboli kertomassa elintarvikesopivuudesta. Lisäksi tai vaihtoehtoisesti sopivuudesta on kerrottu tuotteen nimessä tai muualla pakkausmerkinnöissä sanallisesti. Materiaalien valmistajan tulee laatia materiaalista vaatimuksenmukaisuusilmoitus ja niitä myyvän tai maahantuojan tulee välittää kontaktimateriaalin valmistajan antamat tiedot ketjussa eteenpäin elintarvikealan toimijalle.

”Myös säilytysrasioiden, kertakäyttölautasten, ruokailuvälineiden ja mukien merkinnät kannattaa tarkistaa, millaisten elintarvikkeiden kanssa niitä voi käyttää. Erityistä huomiota vaativat esimerkiksi rasvaiset tai happamat elintarvikkeet tai alkoholipitoiset aineet. Ne voivat epäsopivissa olosuhteissa liuottaa pakkausmateriaalin aineosia elintarvikkeeseen. Merkinnöissä tulee huomioida myös oikea käyttölämpötila, ja soveltuvatko pakkausrasiat tai pussit esimerkiksi ruuan lämmittämiseen tai pakastamiseen”; Heidi Määttä muistuttaa.

”Pakkausmateriaalit tulee säilyttää suojattuna, kuivassa ja puhtaassa tilassa ja estettävä niiden ristikontaminoituminen esimerkiksi allergeeneillä. Niitä tulee ottaa käyttöön kerrallaan vain tarvittava määrä.”

Samat periaatteet koskevat ruuan käsittelyssä käytettäviä kertakäyttökäsineitä. Niiden tulee olla materiaaliltaan soveltuvia, puhtaita, kestäviä ja suojata elintarviketta mikrobiologiselta ja kemialliselta saastumiselta.

”Käsineiden soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen kannattaa varmistaa käyttöohjeet lukemalla ja tarvittaessa kysyä myyjältä lisätietoa, mikäli niiden käyttö askarruttaa. Erityisesti rasvaisten elintarvikkeiden käsittelyyn käytetyt käsineet tulee valita huolella, sillä kaikki käsineet eivät ole siihen soveltuvia esimerkiksi niissä käytettyjen ftalaattien takia. Käsineet tulee vaihtaa riittävän usein ja käytön yhteydessä muistaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta”, Määttä kertoo.

Linkit

Aiheet

Tunnisteet

Alueet

Yhteyshenkilö/-t

Tim Karike

Tim Karike

Lehdistön yhteyshenkilö Viestinnän asiantuntija, pr-ja mediasuhteet +358 44 507 5562
Sanna Huopio

Sanna Huopio

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja +358 50 302 8898

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija

Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdessä asiakkaidemme ja 17 500 asiantuntijamme voimin tartumme kaupungistumisen haasteisiin ja digitalisaation mahdollisuuksiin ja luomme ratkaisuja, jotka edistävät kestävämmän yhteiskunnan kehittämistä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto on noin 2 Mrd euroa. Sweco on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq).

SWECO FINLAND
Ilmalanportti 2
00240 Helsinki
Finland