Ohita
Urban Insight: Energiamurroksessa keskityttävä suurimpiin energiankulutuksen kohteisiin – lämmitys kotitalouksien energiasyöppö

Uutinen -

Urban Insight: Energiamurroksessa keskityttävä suurimpiin energiankulutuksen kohteisiin – lämmitys kotitalouksien energiasyöppö

Fossiilisilla polttoaineilla lämpiävät kaupungit ovat edelleen valtavirtaa Euroopan maissa. Swecon asiantuntijat selvittivät Utrechtin yliopiston tutkijoiden kanssa, minkälaiset toimet kotitalouksissa olisivat tehokkaimpia energian säästämiseksi. Esimerkiksi, jos eurooppalaiset kotitaloudet laskisivat lämpötiloja yhdellä asteella, säästetyllä energialla pystyttäisiin kattamaan Amsterdamin kokoisen kaupungin 29 vuoden sähköntarve.

”Useat maat ovat edelleen riippuvaisia fossiilista polttoaineista, joten energian käytön vähentäminen vähentää myös päästöjä. Termostaattien kääntäminen vain yhden asteen pienemmälle voisi saada aikaan suuren muutoksen,” kertoo Lisette van der Kolk, Swecon kaupunkisuunnittelun ja rakennetun ympäristön asiantuntija.

Kestävään energiajärjestelmään siirtyminen edellyttää sekä tapojen muutosta että teknisiä toimenpiteitä. Energiamurroksessa olennaista on teknologisten ratkaisujen kehittäminen, energian tuotannon ja jakelun muutokset sekä energian kierrätys – niin kaupungeissa kuin teollisuudessa. Swecon Urban Insight -raporttisarjassa on tämän vuoden ajan nostettu esiin energiamurrokseen vaikuttavia tekijöitä ja lähitulevaisuuden mahdollisia teknisiä ratkaisuja.

Swecon hollantilaisten asiantuntijoiden julkaisemassa vuoden viimeisessä Urban Insight -raportissa ja sen taustatutkimuksessa selvisi, että myös kansalaiset ovat lähtökohtaisesti halukkaita osallistumaan energiamurrokseen ja tekemään muutoksia omassa arjessaan.

”Ihmisten motivoimiseksi tämä muutos tulee yhdistää heidän omaan identiteettiinsä, ja lisäksi he tarvitsevat kannustimia, jotta tapojen muutos on helpompi omaksua,” sanoo Catrin Finkenauer, Utrechtin yliopiston professori ja strategisen Dynamics of Youth -yksikön tieteellinen johtaja.

Kun puhutaan energiansäästämisestä kotona, nousee tunnetuimpana keinona esiin hehkulamppujen korvaaminen LED-valoilla. Kodin valaistus ei kuitenkaan ole se osa-alue, jolla voidaan saada aikaan suurin vaikutus. Valaistus, sähkölaitteet, ruoanvalmistus ja ilmastointi yhteensä kattavat vain 20 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta.

Kotitalouksien kokonaisenergiankulutuksesta noin kaksi kolmasosaa kuluu lämmitykseen. Kun tähän lisätään lämpimän veden kulutus ja sen vaatima energia, kattaa lämmitys jo 80 prosenttia kotitalouksien energiankulutuksesta.

Kaikista vaikuttavin toimenpide kotitalouksissa olisi lämmitysenergian säästäminen.

Mikä Urban Insight?

Swecon asiantuntijoiden kirjoittamissa Urban Insight -raporteissa tarkastellaan kestävää kaupunkikehitystä asukkaiden näkökulmasta. Vuoden 2019 teema raporteissa on Urban Energy: kestävä kaupunkikehitys vaatii muun muassa energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian ja älykkään sähköverkon hyödyntämistä.

Tutustu kaikkiin Urban Energy -teeman raportteihin alla olevista linkeistä:

Aiheet

Yhteyshenkilö/-t

Tim Karike

Tim Karike

Lehdistön yhteyshenkilö Viestinnän asiantuntija, pr-ja mediasuhteet +358 44 507 5562
Sanna Huopio

Sanna Huopio

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja +358 50 302 8898

Liittyvä sisältö

Rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija

Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdessä asiakkaidemme ja 18 000 asiantuntijamme voimin tartumme kaupungistumisen haasteisiin ja digitalisaation mahdollisuuksiin ja luomme ratkaisuja, jotka edistävät kestävämmän yhteiskunnan kehittämistä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto on noin 2,1 Mrd euroa. Sweco on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq).

SWECO FINLAND
Ilmalanportti 2
00240 Helsinki
Finland