Ohita
Urban Insight: Melu ja ilmansaasteet yhä suurempi haaste kaupungeissa – leviämismallinnukset apuna kaupunkisuunnittelussa

Uutinen -

Urban Insight: Melu ja ilmansaasteet yhä suurempi haaste kaupungeissa – leviämismallinnukset apuna kaupunkisuunnittelussa

Noin 75 miljoonaa EU-maiden asukasta altistuu liikenteen melulle, minkä arvioidaan aiheuttavan 10 000 ennenaikaista kuolemantapausta vuosittain. Ilmansaasteet puolestaan aiheuttavat vuosittain Euroopassa noin puoli miljoonaa ennenaikaista kuolemaa.

Kaupunkialueella asumisesta on monia hyötyjä, mutta siihen liittyy myös haittoja. Kaupunkialueiden asukkaat altistuvat usein haitallisille määrille melua ja ilmansaasteita, mikä heikentää elämänlaatua ja pitkällä tähtäimellä voi johtaa jopa kuolemiin. Vaikka Euroopan ilmanlaatu on kuluneiden 20 vuoden aikana parantunut, haitallisten aineiden pitoisuuksien väheneminen kaupunki-ilmassa on hidastunut viime vuosina.

Noin 75 miljoonaa Euroopan kaupunkialueiden asukasta altistuu Maailman terveysjärjestö WHO:n suositukset ylittäville melutasoille. Euroopan ympäristöviraston (EEA) mukaan altistuminen liikenteen melulle saattaa aiheuttaa vuosittain jopa 43 000 sydänsairautta ja 10 000 ennenaikaista kuolemaa Euroopassa. Ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan vuosittain puoli miljoonaa ennenaikaista kuolemaa Euroopassa, mikä tekee niistä yhden suurimmista elinikää lyhentävistä tekijöistä. Lisääntyvä kaupungistuminen ja ilmastonmuutos saattavat lisätä saasteita tulevaisuudessa.

Aluesuunnittelun alkuvaiheessa suuri painoarvo liikennesuunnittelulla sekä melu- ja ilmapäästöjen mallinnuksella

Swecon uusimmassa Urban Insight -raportissa Wholesome Air, Serene Cities – Reduced Noise and Air Pollution in Urban Areas Swecon infrastruktuurimeluun ja kaupunkisuunnitteluun erikoistunut asiantuntija Kenneth Grenaa Lillelund toteaa, että ilmansaasteiden ja melun aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen vaatii pitkän aikavälin suunnitelmia.

”Väestönkasvu ja lisääntynyt liikenne vaativat uudenlaisia ratkaisuja ja on tärkeää, että ratkaisumallittunnistetaan suunnitteluprosessin aikaisessa vaiheessa”, Lillelund sanoo.

Liikenteen, ja erityisesti raskaan liikenteen, määrän vähentäminen voisi vähentää sekä ilmansaasteita että melutasoa. Liikenteen sääntely ei kuitenkaan aina riitä. Erillisillä ja suojatuilla rauhallisilla alueilla on positiivisia terveysvaikutuksia. Muita käytettävissä olevia keinoja ovat rakennusten äänieristys, meluesteet, äänieristetyt ikkunat, hiljainen asfaltti sekä koneelliset ilmanvaihtojärjestelmät, joissa on hallittu ilmanotto ja/tai tehokkaat suodattimet.

Suomessa Swecolla työskennellään aktiivisesti melu- ja ilmapäästöjen mallintamisen parissa. Niin kaupunkisuunnittelussa kuin esimerkiksi teollisuuden vaikutuksia arvioidessa simulointimallit ovat ketterä ja kustannustehokas tapa tutkia ja havainnollistaa ennalta, minkälaisia vaikutuksia melu- tai ilmapäästölähteellä voi olla lähiympäristöön. Mallien avulla voidaan paremmin suunnitella alueita ja rakennusten sijoittelua tai kohdentaa melua ja pölyä torjuvat ratkaisut oikeisiin paikkoihin. Yksi mallinnushanke toteutettiin juuri Tampereelle, jossa keskustassa sijaitsevalle koululle suunniteltiin meluaidat yhdessä arkkitehdin kanssa melumallinnuksen avulla.

”Uusi raitiovaunulinja Tampereella tulee muuttamaan liikenteen melua reitin varrella. Laadimme melumallinnukset nyky- ja ennustetilanteelle, jossa on huomioitu tulevan raitioliikenteen vaikutus melupäästöön. Näiden mallinnusten avulla kollegamme suunnittelivat Hämeenpuiston kupeessa sijaitsevalle Wivi Lönnin koululle tyylikkäät meluaitaratkaisut”, kertovat Swecon ympäristökonsultit ja mallintamisen asiantuntijat Mika Manninen ja Pekka Lähde.

Taustaa

Urban Insight keskittyy kaupunkikehityksen eri osa-alueisiin kansalaisten näkökulmasta. Sen perustan luovat Swecon asiantuntijoiden laatimat asiantuntijaraportit vuosittain vaihtuvasta teemasta. Vuoden 2018 teemana on Urban Move, joka käsittelee liikkuvuutta ja liikenteen kestävää kehitystä Euroopassa.

Aiheet

Tunnisteet

Yhteyshenkilö/-t

Heini Jokinen

Heini Jokinen

Lehdistön yhteyshenkilö Lehdistökontakti +358 40 718 0063
Sanna Huopio

Sanna Huopio

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja +358 50 302 8898

Liitetyt materiaalit

Lisää uutisia aiheesta