Lehdistötiedote -

Campus Conexus -projekti tiedottaa 11.10.2011

Korkeakoulut avainasemassa innostavien oppimis- ja tiedeyhteisöjen luomisessa

Korkeajännityksiä - kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta -kirjan julkistamistilaisuus
torstaina 13.10.2011 klo 13 alkaen
Tampere-talon Sopraano-salissa, Yliopistonkatu 55, Tampere

Korkeakoulutuksessa toimitaan moninaisten jännitteiden kentällä. Korkeajännityksiä - kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta -teoksessa tuodaan esille ajankohtaisia jännitteitä, joiden vaikutuspiirissä opiskelijat ja henkilöstö toimivat.

Korkeakoulut kilvoittelevat entistä enemmän opiskelijoidensa ja opettajiensa ajasta, voimavaroista ja sitoutumisesta kohti korkeakoulutuksen päämääriä, jotka eivät välttämättä ole kaikille yhteisiä.

Miten työssäkäyvien opiskelijoiden, asiantuntijuuttaan kehittävän henkilöstön ja innovaatioita odottavan yhteiskunnan intressit saadaan kohtaamaan? Miten sovitetaan yhteen korkeakoulun sivistystehtävä ja yhteiskunnallinen koulutustehtävä? Miten turvataan korkeakoulun toimijoiden autonomisuus tulosvastuullisuuden rinnalla?

Yksilökeskeisyyden ja kollegiaalisuuden, tutkimus- ja opetustyön arvostuksen sekä opiskelun ja muun elämän sovittaminen yhteen vaatii korkeakouluilta uusia näkökulmia ja luovia toimintatapoja.

Perinteisesti on ajateltu, että oppineisuus ja asiantuntijuus tarttuvat opiskelijoihin opintojen aikana. Koska korkeakouluihin valikoidaan parhaat hakijat, sisään päässeiden opiskelijoiden sitoutumisen ja valmiuksien oletetaan olevan huipputasoa ja opiskelun vaivatonta. Silti korkeakouluopintojen edistymiseen ja ohjaukseen liittyvät ongelmat ovat olleet esillä jo vuosia. Yhtäältä opiskelijat punnitsevat tarkoin opintojen hyötyjä ja kustannuksia, toisaalta opettajat arvioivat opetustyön merkitystä ja roolia korkeakoulutuksen globalisoituvilla markkinoilla.

Teoksessa ei tyydytä vain toteamaan jännitteiden olemassaolo, vaan siinä ehdotetaan keinoja edistää, suunnitella ja johtaa innostavien ja osallistavien oppimis- ja tiedeyhteisöjen syntymistä.

Kirja on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Campus Conexus -projektia. Projekti tutkii opiskelun keskeyttämisriskejä ja syrjäytymisen ilmiötä korkeakoulussa sekä pyrkii kehittämään opintoihin kiinnittymistä edistäviä ja osallisuutta luovia akateemisia yhteisöjä, opetussuunnitelmia ja toimintakulttuureita. Valtakunnallista projektia koordinoi Tampereen yliopisto.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Marita Mäkinen, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö, p. 050 396 9674
Vesa Korhonen, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö, p. 040 190 1465

Campus Conexus -projekti, Yliopistonkatu 58 - 60 A, 2. krs, 33014 Tampereen yliopisto
campus.conexus@uta.fi
http://www.campusconexus.fi

Aiheet

  • Yliopisto, korkeakoulu