Lehdistötiedote -

TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTTAA 2.9.2010

*Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli lukuvuoden avajaisissa:*

Tampereen yliopisto ottanut tärkeimmäksi tavoitteekseen yhteiskunnallisen vaikuttamisen

- Kun yliopistojen tehtäväksi on perinteisesti nimetty opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Tampereen yliopisto ottanut tärkeimmäksi tavoitteekseen yhteiskunnallisen vaikuttamisen, johon se pyrkii laadukkaan opetuksen ja korkeatasoisen tutkimuksen kautta, totesi Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli yliopiston lukuvuoden avajaisissa.

Yliopisto juhli torstaina 2.9. sekä lukuvuoden 2010 - 2011 avajaisia että 50-vuotista historiaansa Tampereella.

Holli käsitteli puheessaan yliopistojen vuoden alussa muuttunutta asemaa ja sen erilaisia seurauksia.

- Tampereen yliopisto on lähtenyt rohkeasti uudistumaan, eikä ole jäänyt katselemaan mitä ympärillä tapahtuu tai ihmettelemään, mitä tapahtui, Holli totesi.

- Yliopistoyhteisön jäsenet ovat laajalti ymmärtäneet, että nyt meillä on erinomainen tilaisuus uudistua eikä sitä kannata jättää käyttämättä. Niinpä yliopisto uudistaa tutkinto-ohjelmansa, tohtorikoulunsa, lisää tutkimuksen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja purkaa pois hallinnon päällekkäisyydet uudistamalla rakenteensa ja palvelujärjestelmänsä.

Holli totesi myös muun muassa, ettei yliopistojen autonomian lisääntyminen tarkoita, että yliopistot voivat jatkossa tehdä, mitä haluavat. Se tarkoittaa kuitenkin, että ne voivat itse päättää tavoitteistaan, niiden toteuttamisen tavoista ja voimavarojensa kohdentamisesta.

- On ymmärrettävää, että valtio yliopistojen suurimpana rahoittajana asettaa yliopistoille myös ehtoja.
- Valtion ohjaus tulisi toki olla sellaisella tasolla, ettei se romuta yliopistoille juuri annettua autonomiaa. Sopimuskausien pidentäminen neljään vuoteen on yliopistojen toiminnan suunnittelun kannalta selvä parannus. Valtion ohjauksen tason ja tulevan rahoitusmallin rakentaminen niin, että se tukee yliopistojen omia strategioita ja kannustaa kehittämään toimintoja ja yliopistojen ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä on oleellista, rehtori Holli totesi.

Rehtori Kaija Hollin puhe kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa
http://www.uta.fi/ajankohtaista/yliopistouutiset/0910/avajaiset/kaijaholli.html

Yliopisto ja kaupunki hyödyttävät toisiaan

Merkkipäivän juhlapuheen piti yliopiston emerituskansleri Heikki Koski, joka kuvaili muistojaan yliopiston edeltäjästä, juuri Tampereelle muuttaneesta 60-luvun Yhteiskunnallisesta Korkeakoulusta.

- Omissa muistikuvissani YK asettautui luontevasti uuteen toimintaympäristöön, Koski kertoi.

- Varsin pian osoittautui, että siirto oli suureksi hyödyksi kummallekin: niin korkeakoululle kuin kaupungille ja maakunnallekin. Se soveltui erinomaisesti yhteiskunnassa voimistuviin kehitystrendeihin, vieläpä varsin oikea-aikaisesti.

- Kun 2000-luvun alussa yliopistolainsäädännön senkertaisen uudistamisen yhteydessä kohistiin yliopistojen kolmannesta tehtävästä, siitä kuinka tulee toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa ja edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, ajattelin, että tätä kolmatta tehtävää Yhteiskunnallinen korkeakoulu toteutti jo 1960-luvun alussa kuten sitä paitsi varmasti useimmat muutkin Helsingin ulkopuoliset yliopistot ja korkeakoulut. Vain Helsingistä ja opetusministeriöstä käsin siinä nähtiin ehkä jotain uutta tai sitten säännösten myötä haluttiin vain ilmaista selkeä kytkentä Euroopan unionin aluepolitiikkaan ja globalisoituvaan talouteen, Koski sanoi.

Kosken puhe kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa
http://www.uta.fi/ajankohtaista/yliopistouutiset/0910/avajaiset/heikkikoski.html

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Aleksi Rantala kaipasi puheenvuorossaan yliopistomaailmaan lisää yhteisöllisyyttä. Henkilökunnan puheenvuoron käyttänyt kasvatustieteen professori Eero Ropo käsitteli yliopiston ja sen henkilökunnan asemaa ja tehtäviä ja niihin kohdistuvia paineita.

Aleksi Rantalan puhe on luettavissa osoitteessa
http://www.uta.fi/ajankohtaista/yliopistouutiset/0910/avajaiset/aleksirantala.html

Eero Ropon puhe on luettavissa osoitteessa
http://www.uta.fi/ajankohtaista/yliopistouutiset/0910/avajaiset/eeroropo.html

Palkinnot kahdelle väitöskirjalle

Avajaisissa jaettiin Tampereen Yliopiston Tukisäätiön ja Tampereen kaupungin tiederahaston väitöskirjapalkinnot. Kumpikin palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa.

Tukisäätiön väitöskirjapalkinnon sai lääketieteen tohtori Kari Tikkisen urologian alaan kuuluva väitöskirja Epidemiology of Nocturia (Yövirtsaamisen epidemiologia). Väitöstutkimusta esittelevä lehdistötiedote on osoitteessa
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2010018.html
Tikkinen työskentelee sairaalalääkärinä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Peijaksen sairaalassa Vantaalla.

Tampereen kaupungin tiederahaston väitöskirjapalkinnon sai filosofian tohtori Päivi Majarannan vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja Text Entry by Eye Gaze (Tekstin tuottaminen katseella). Väitöstutkimusta esittelevä lehdistötiedote on osoitteessa
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2009/2009062.html
Majaranta työskentelee tutkimuspäällikkönä Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.


Lisätietoja avajaisista: rehtorin sihteeri Idel Kantola, (03) 3551 6203, idel.kantola@uta.fi <mailto:idel.kantola@uta.fi>
Lisätietoja väitöskirjapalkinnoista: toimistosihteeri Kirsti Ahola, (03) 3551 7388, kirsti.ahola@uta.fi <mailto:kirsti.ahola@uta.fi>

--
Tampereen yliopisto
Viestintäyksikkö
33014  TAMPEREEN YLIOPISTO

Puh. (03) 3551 7902
Sähköposti: viestinta@uta.fi
Mediatiedotteet: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet

Aiheet

  • Yliopisto, korkeakoulu