Lehdistötiedote -

Eurooppa-neuvosto sopi EU:n kasvua ja kilpailukykyä vahvistavista toimista

EU-maiden päämiehet keskustelivat Brysselissä 23. lokakuuta pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa Euroopan kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamisesta sekä euroalueen talouden ohjauksen ja hallinnan parantamisesta.

Keskustelu kilpailukyvystä keskittyi kasvua tukeviin unionin toimiin. Eurooppa-neuvosto totesi EU:n sisämarkkinoiden tärkeyden kasvun edistämisessä ja työpaikkojen luomisessa. Suomi korosti kokouksessa, että digitaalisia sisämarkkinoita on kehitettävä niiden merkittävän kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Suomi muistutti, että komission on tehtävä pikaisesti tarvittavat toimenpide-ehdotukset, jotta digitaaliset sisämarkkinat saadaan toimimaan täysimääräisesti vuoteen 2015 mennessä.
- Suomen kannalta on positiivista, että digitaaliset sisämarkkinat saavat nyt uutta pontta. EU-tasolla on mahdollista saada 4 prosentin kasvu vuoteen 2020 mennessä, ja suomalaisen elinkeinorakenteen ansiosta hyöty on meillä vieläkin merkittävämpi. On myös tärkeää, että pienet kasvuyritykset voivat keskittyä omien tuotteidensa kehittämiseen eivätkä byrokratiaan, pääministeri Katainen totesi.

Päämiehet korostivat jäsenmaiden rakenneuudistukseen ja julkisen talouden tasapainottamiseen liittyvien jo sovittujen toimien ensisijaisuutta. Taloushallinnon koordinaation lainsäädäntöpaketin (six pack) avulla voidaan vahvistaa jäsenmaiden talous- ja finanssipolitiikan valvontaa, mutta sovitut toimet eivät vielä riitä.
- Lipsumistilanteiden varalta tarvitaan lisätoimia kuten mahdollisuus langettaa seuraamuksia. Siksi myös budjettikomissaarin aiempaa vahvempi ja itsenäisempi rooli komission sisällä on tervetullut uudistus, sanoi pääministeri Katainen.

Päämiehet antoivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuylle tehtäväksi valmistella joulukuun Eurooppa-neuvoston kokousta varten keinoja, jolla vahvistetaan talouspoliittista koordinaatiota. Tässä yhteydessä tutkitaan myös tarvetta tehdä muutoksia unionin perustamissopimuksiin.

Eurooppa-neuvosto keskusteli myös marraskuun alussa Cannesissa pidettävästä G20-huippukokouksesta. EU ajaa Suomen esityksestä mallia, jossa ylijäämämaiden varoja voitaisiin käyttää maailmanlaajuisesti kansainvälinen valuuttarahasto IMF:n kautta velkakriisipaineessa olevien maiden pitämiseksi markkinoilla.

Esillä olivat myös marras-joulukuussa Durbanissa pidettävä YK:n ilmastokonferenssi sekä ulkosuhteiden osalta unionin eteläisten naapurimaiden tilanne.

Lisätietoja: erityisavustaja (EU-asiat) Juho Romakkaniemi, p. 09 1602 2055 ja EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 09 1602 2180, valtioneuvoston kanslia

Aiheet

  • Politiikka, yleinen