Tiedote -

Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esitys valmistui

Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmä teki tänään 17.5.2010 ehdotuksensa päätöksenteon järjestelyistä Kainuussa kokeilun jälkeen sekä mallin käyttöönoton mahdollistamisesta myös laajemmin.

Seurantaryhmä ehdottaa, että kokeilun jälkeen Kainuussa tulisi jatkaa nykyisenkaltaisella mallilla kahden vaihtoehdon pohjalta. Mallissa olisi aina vaaleilla valittava valtuusto sekä tulojen jakamiseen perustuva rahoitusmalli, ja sen käyttöönotosta päättäisi valtioneuvosto kuntien esityksestä. Aluekuntayhtymän laissa säädetyt vähimmäistehtävät sisältäisivät erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät pois lukien lasten päivähoito. Maakuntayhtymän vähimmäistehtävät olisivat näiden lisäksi maakunnan liiton tehtävät.

Seurantaryhmä ehdottaa säädettäväksi pysyvän lain maakunta- ja aluekuntayhtymistä, jotka olisi mahdollista ottaa käyttöön muuallakin maassa alueen kuntien esityksestä.

Seurantaryhmän esitys siirtyy hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmän käsittelyyn. Ministeriryhmän puheenjohtajana toimii hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto jättivät esitykseen eriävät mielipiteensä.

Seurantaryhmän raportti löytyy keskiviikosta 19.5.2010 lähtien ositteesta www.vm.fi/julkaisut

Lisätietoja: Seurantaryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Silja Hiironniemi 040 527 9912 ja
kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 040 569 5314

Aiheet

  • Hallitus