Lehdistötiedote -

Kuntauudistukselle poliittinen seurantaryhmä

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on tänään 7. lokakuuta 2011 asettanut kuntauudistukselle poliittisen seurantaryhmän. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta Sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä. Seurantaryhmän toimikausi on 7.10.2011 - 31.8.2012.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koostuvan seurantaryhmän muut jäsenet ovat kansanedustaja Petteri Orpo Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmästä, kansanedustaja Martti Korhonen Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä, kansanedustaja Ulla-Maj Wideroos Ruotsalaisesta eduskuntaryhmästä, kansanedustaja Osmo Soininvaara Vihreästä eduskuntaryhmästä ja kansanedustaja Leena Rauhala Kristillisdemokraattisesta eduskuntaryhmästä.

Seurantaryhmän sihteerinä toimii kuntauudistuksen projektipäällikkö Arto Koski valtiovarainministeriöstä.

Seurantaryhmän tehtävänä on seurata syksyllä 2011 tehtävän kunta- ja palvelurakenneselvityksen valmistelutyötä, esittää näkökulmia valmistelutyön tueksi sekä edistää valmistelussa tarvittavaa vuorovaikutusta. Lisäksi tehtävänä on seurata ja arvioida tammi-maaliskuussa 2012 toteutettavalla aluekierroksella saatavaa kuntien palautetta ja uudistuksesta käytävää poliittista keskustelua.

Kuntauudistusta johtaa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä, jota täydennetään sosiaali- ja terveysministerillä sekä peruspalveluministerillä. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii ministeri Virkkunen.

Kuntauudistusta ohjaa valtiosihteereistä koostuva poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on valmistella kunnallishallinnon rakennelain, kuntalain kokonaisuudistuksen ja valtionosuuslainsäädännön valmistelussa tarvittavat poliittiset linjaukset sekä vastata uudistusprosessin poliittisesta valmistelusta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen valtiovarainministeriöstä.

Lisätietoja: valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen (09) 160 33048, erityisavustaja Laura Rissanen 041 540 4505

Aiheet

  • Politiikka, yleinen