Tiedote -

Pekkarinen Ämmässuon kaasuvoimalan vihkijäisissä: Suomesta tehtävä jätteetön yhteiskunta

- Luonnonvarojen riittävyyden varmistaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen vaativat radikaaleja toimia. Eräiden arvioiden mukaan maapallomme on ylittänyt vuodesta 1995 lähtien biologisen kantokykynsä. Meillä ei ole oikeutta jättää jälkipolvillemme nykymenon uhkaamaa perintöä, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 21.5.2010 Espoossa Ämmässuon kaatopaikkakaasua hyödyntävän kaasuvoimalan vihkiäisissä.

- Tie toisenlaiseen tulevaisuuteen kulkee kunnianhimoisten tavoitteiden kautta. Visioiden ympärille tulee rakentaa konkreettiset keinot ja realistiset polut tavoitteen saavuttamiseksi. Kasvihuonepäästöissä tavoite on vähintään 80 prosentin leikkaus vuoteen 2050 mennessä.

- Samalla tavalla resurssien ja luonnonvarojen riittävyyden turvaaminen edellyttää radikaaleja toimia. Tässä on paljon parannettavaa monilla alueilla. Yksi konkreettisimmista asioista on jätteiden hyödyntämisaste. Tällä hetkellä olemme noin 40 prosentissa. Siinä olemme merkittävästi Tanskaa, Ruotsia ja Saksaa jäljessä.

- Myös jätteiden kohdalla tavoitteet tulee asettaa kunnianhimoisiksi. Suomea on vietävä kohti nollajäteyhteiskuntaa, jossa jätteet kierrätetään ja hyödynnetään tehokkaasti. Tämä tarkoittaa enemmän jätteestä tuotettua uutta materiaalia ja jalostettuja tuotteita, kierrätys- ja talteenottoteknologian kehittämistä ja enemmän jätteistä tuotettavaa raaka-aineita ja energiaa.

- Suomen kehittäminen kohti nollajäteyhteiskuntaa edellyttää tehokasta materian ja luonnonvarojen käyttöä ja koko jäteketjun tarkastelua. Jokainen kivi on käännettävä kierron jokaisessa vaiheessa. Tämä tarkoittaa runsaasti työtä niin jätteen synnyn ehkäisyssä, kierrätyksessä, materiaalien uudelleenkäytössä kuin jätteiden energiakäytössäkin.

- Samalla edistäisimme jo nyt valtavassa kasvussa olevaa ympäristöosaamisen alaa. Erityisesti juuri jätteisiin liittyvä liiketoiminta, kuten jätteiden hyödyntäminen ja kierrätys, on voimakkaassa kasvussa.

- Nyt vihittävä Ämmässuon kaasuvoimalaitos on Pohjoismaiden suurin biokaasua käyttävä laitos. Sen raaka-aine, biohajoava jäte, josta poltettava kaasu syntyy, toimitetaan kaikkialta pääkaupunkiseudulta. Laitos hyödyntääkin merkittävän osan Suomen biokaasupotentiaalista sähköksi ja lämmöksi.

- Ämmässuon kaasuvoimalaitos on monelta kannalta oiva esimerkki yhteisen tavoitteemme mukaisesta energian tuotantolaitoksesta. Se tulee hyödyntämään tehokkaasti modernilla teknologialla kotimaista uusiutuvaa polttoainetta. Näin hanke auttaa osaltaan yhteisissä ilmastotalkoissa, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Siinä otetaan käyttöön myös uuden teknologian ratkaisuja, joiden toteuttamiseen työ- ja elinkeinoministeriö myönsi keväällä energiatukea 3,4 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, puh. 050 364 0836

Aiheet

  • Ympäristöpolitiikka