Lehdistötiedote -

Valeskorpioneja, lepakoita ja kultapistiäisiä: PUTTE-ohjelman toisen kauden hankkeet valittu

Ympäristöministeriö on valinnut kuusi hanketta puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmaan (PUTTE) vuosille 2012−2014. Rahoitusta myönnettiin huonosti tunnettujen eliöryhmien taksonomian ja levinneisyyden selvittämiseen, yksittäisten uhanalaisten lajien elinympäristövaatimuksien ja suojelukeinojen kartoittamiseen sekä lajimääritysoppaiden kirjoittamiseen. Hankkeista kaksi on konsortiohankkeita, jotka muodostuvat useammista osahankkeista.

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos sai rahoitusta kahdelle hankkeelle, joista ensimmäinen käsittelee metsälaidunten sieni- ja sammallajistoa. Toinen hanke on konsortiohanke, jonka tavoitteena on huonosti tunnettujen lahottajasieniryhmien uhanalaisuuden arviointi. Myös Suomen ympäristökeskuksen luontoympäristökeskus sai rahoituspäätöksen kahdelle hankkeelle. Ensimmäisen hankkeen tarkoituksena on tuottaa määritysopas Suomen kannuskaskaista, toisen hankkeen tarkoituksena on puolestaan määritysoppaan tuottaminen Suomen lukeista ja valeskorpioneista.

Turun yliopiston eläinmuseo sai rahaa Suomen metsien lepakoiden uhanalaisuuden asteen, ekologian ja suojelun tutkimiseen. Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo puolestaan sai rahoitusta neljästä osahankkeesta koostuvalle konsortiohankkeelle, jonka nimissä tutkittavia eliöryhmiä tai lajeja ovat tammihiiri, rupijäkälät, maanilviäiset ja kultapistiäiset.

Ympäristöministeriö myönsi toisen kauden toisen hakukierroksen hankkeille rahoitusta vuodeksi 2012 yhteensä noin 440 000 euroa.

PUTTE-ohjelma on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO). Nyt valittujen hankkeiden valinnassa painotettiin erityisesti tulosten käyttökelpoisuutta METSO-ohjelman toteutuksessa ja arvioinnissa sekä yleisempää soveltuvuutta metsien ja metsälajien suojeluun. Myös laadukkaiden suomenkielisten määritysoppaiden tuottamista aiemmin huonosti tunnetuista eliöryhmistä haluttiin tukea.

PUTTE-tutkimusohjelmaan kuului sen ensimmäisellä vuoteen 2008 ulottuneella kaudella 40 hanketta. Tutkimushankkeissa löydettiin yhteensä 1 495 lajia, joita ei ole aiemmin tunnettu Suomesta. Niistä 185 lajia kuvattiin tieteelle uusina.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos, Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö, puh. 050 345 0582, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Projektipäällikkö Saija Sirkiä, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 672 2751, etunimi.sukunimi@ymparisto.fiLisää aiheesta:

Putte-ohjelman tutkimushankkeet:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=395981&lan=fi&clan=fi

Aiheet

  • Ympäristöpolitiikka