Lehdistötiedote -

Vuorineuvos Eloranta selvittämään investointien lisäämistä Suomeen

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja työministeri Lauri Ihalainen ovat 18.10.2011 nimittäneet vuorineuvos Jorma Elorannan selvitysmieheksi laatimaan esitystä investointistrategiaksi, jolla edistetään investointeja Suomeen.   Selvitysmiehen tulee tehdä ehdotus toimintaohjelmaksi, jolla lisätään edellytyksiä yritysten kilpailukykyä vahvistaviin ja liiketoimintaa kehittäviin investointeihin Suomeen. Näin edistettäisiin kestävää talouskasvua ja työllisyyttä. Hänen tulee selvittää mahdollisuuksia lisätä Suomen houkuttelevuutta investointimaana ja tehdä konkreettisia esityksiä keinoista, joilla investointeja voidaan edistää.

Selvitystyö koskee sekä ulkomaisten että kotimaisten yritysten investointeja ja käsittää niin kiinteät kuin aineettomat investoinnit.

Selvitysmies on työnsä aikana yhteydessä syyskuun alussa työnsä aloittaneeseen kansallista pääomamarkkinastrategiaa valmistelevaan työryhmään, jonka puheenjohtajana toimii konsernijohtaja Kari Stadigh.

Selvitystyö julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä tilaisuudessa 15.2.2012 mennessä.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Jyri Häkämies, puh. 010 606 3500

työministeri Lauri Ihalainen, puh. 010 604 8000

elinkeinoministerin erityisavustaja Kai Mykkänen, puh. 040 592 1499 

vuorineuvos Jorma Eloranta, puh. 040 539 5542

Aiheet

  • Politiikka, yleinen