Lehdistötiedote -

Valtion henkilöstön työvoimakustannukset 9 prosenttia valtion menoista vuonna 2010, neuvottelut raamisopimuksesta uudelle sopimuskaudelle alkamassa

Valtion työmarkkinalaitos ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt keskustelivat 14.10.2011 keskusjärjestöjen 13.10.2011 tekemää raamisopimusta koskevien neuvottelujen käynnistämisestä. Neuvottelut koskevat noin 85 000 valtion palveluksessa olevaa henkilöä.

Vuonna 2010 välittömästi valtion palveluksessa olevan henkilöstön työvoimakustannukset olivat 4,5 miljardia euroa eli 9 prosenttia valtion menoista ja 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtion virastoissa ja laitoksissa työskenteli joulukuussa 2010 vajaat 86 400 henkilöä.

Vuonna 2010 henkilöstö väheni 35 000 hengellä. Vähennyksestä suurin osa johtui yliopistosektorin siirtymisestä julkisoikeudellisiksi laitoksiksi tai säätiöiksi. Muu vähennys johtuu tuottavuusohjelman seurauksena tapahtuneista henkilöstövähennyksistä. Vuonna 2010 valtion henkilöstön osuus oli työllisestä työvoimasta 3,5 prosenttia, palkansaajista 4,1 ja julkisesta sektorista 16,6 prosenttia.

Valtion virastot hoitavat valtiontalouden, yritystoiminnan ja kansalaisten kannalta keskeisiä ydintoimintoja. Suurimmat toimialat ovat maanpuolustus- ja rajavartiointi, joka kattaa henkilöstöstä 21 prosenttia, elinkeinotoiminnan palvelut (16 %), poliisi- ja pelastustoimi (14 %), tutkimustoiminta (11 %), valtiovarainhoito ja vakuutus- ja rahoituspalvelut (11 %), oikeustoimi (10 %) ja ministeriötason toiminta (7 %). 

Lisätietoja valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluista antaa valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, puh. 09 160 34900 ja valtion henkilöstötilastoista finanssineuvos Veli-Matti Lehtonen, puh. 09 1603 4985.

Tietoja valtion henkilöstöstä löytyy VM:n nettisivulta: Julkaisut ja asiakirjat/Kuviot ja tilastot/Valtio työnantajana http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/04_kuviot_ja_tilastot/06_valtio_tyonantajana/index.jsp

Aiheet

  • Politiikka, yleinen