Skip to content
Furetank når milstolpe med nya fartygsordrar: helt förnyad flotta

Press release -

Furetank når milstolpe med nya fartygsordrar: helt förnyad flotta

Furetank beställer ytterligare två Vingafartyg, vilket markerar en milstolpe för Donsörederiet. Vid leverans består Furetanks flotta helt av fartyg av högsta klimatklass med en snittålder på enbart två år.”Vi har gjort vår hemläxa. Utvecklingen mot hållbar sjöfart har varit en fantastisk resa”, säger VD Lars Höglund.

Tankfartygen är nummer 20 och 21 i Vingaserien och helägs av Furetank Rederi AB. De ersätter äldre tonnage, vilket innebär att hela Furetanks flotta kommer att ligga i global framkant av klimateffektivitet för sin fartygsklass.

Helt förnyad flotta

Vingaserien har utökats i hög takt under de senaste åren, då fartygen har mottagits väl av marknaden. Tekniken ombord har visat sig robust och effektiv och uppfyller alla förväntningar.

– Vi är väldigt glada att nå fram till den här punkten på vår resa, där vi bara äger fartyg med den senaste miljötekniken. Vi har gjort vår hemläxa. När de här två fartygen levereras kommer medelåldern i vår flotta att vara under två år. Sedan Vingaserien introducerades år 2018 har Furetank utvecklats till ett betydligt större rederi med tydligt fokus på grön sjöfart. Det har varit en fantastisk resa, säger Lars Höglund, vd på Furetank.

Teknikutvecklingen fortsätter

Den utsläppsbesparande tekniken ombord utvecklas och förfinas för varje fartyg som byggs. Det senaste tillskottet är två metoder för att reducera utsläppet av metan från fartygens gasdrift, så kallad metanslip. ett Greenhouse Gas (GHG) reduction package och ett Low Load Optimization package, som utvecklats i samarbete mellan Wärtsilä och Furetank.

De installeras i alla kommande och befintliga Vingafartyg. Tester gjorda i fabrik och ombord på fartygen visar en minskning av metanslipen med hela 45-50 procent.

Möter framtida biobränslebehov

Vingafartygen är anpassade till den intensiva och krävande traden i Nordsjön och Skandinavien, väl lämpade för att möta den växande europeiska efterfrågan på biobränslen och förnybara råvaror.

– Våra kunder blir alltmer miljömedvetna och lägger större vikt vid att minska klimatavtrycket från hela leverantörskedjan. Med en större flotta av energieffektiva fartyg kan vi erbjuda bättre service till våra kunder och optimera transportmönstret, vilket minskar vår klimatpåverkan ytterligare, säger Lars Höglund.

De två fartygen kommer att byggas av China Merchants Jinling Shipyard i Yangzhou, Kina, med planerad leverans i slutet av 2026 och början av 2027. De kommer att ingå i Gothia Tanker Alliance och drivas av Furetank från Göteborg under svenskt flagg. Med dem uppgår Vingaserien till totalt 21 fartyg, varav Furetank befraktar 19 fartyg och har tekniskt management för 14.

Vingaserien

Vingafartygen är 17 999 DWT produkttankfartyg av isklass 1A, utformade av Furetank tillsammans med FKAB Marine Design. De har alla dual fuel-drift och drivs med LNG/LBG eller diesel och är fullt utrustade för landström. De har en batterihybridlösning och andra innovativa funktioner som minskar bränsle- och energiförbrukningen, vilket resulterar i kraftigt sänkta utsläpp av koldioxid, svaveloxid, kväveoxid och hälsofarliga partiklar. Fartygen har uppnått det bästa EEDI-värdet (Energy Efficiency Design Index) i sitt segment globalt, vilket innebär att de är de mest energieffektiva fartygen enligt International Maritime Organization (IMO).

Topics

Categories


Furetank, based on Donsö in the Gothenburg archipelago, is a Swedish, family-owned shipping company active in tanker shipping since the early 1950’s. Furetank operates 9 owned vessels and is a founding member of the Gothia Tanker Alliance: a market platform for small and intermediate product tankers, operating 40 vessels in European waters. We are not a giant but a leader – continuously striving to adopt green solutions for environment and climate.

Contacts

Lars Höglund

Lars Höglund

Press contact CEO - Telefonsamtal från annonssäljare undanbedes - +46 (0)705 74 96 41

A Swedish shipping company: not a giant but a leader

Furetank, based on Donsö in the Gothenburg archipelago, is a Swedish, family-owned shipping company active in tanker shipping since the early 1950’s. Furetank operates our own vessels and is a founding member of the Gothia Tanker Alliance: a market platform for small and intermediate product tankers, operating 40 vessels in European waters. We are not a giant but a leader – continuously striving to adopt green solutions for environment and climate.

Furetank Rederi AB
Korsholmebacke 1
430 82 Donsö
Sweden