Skip to content
Nytt fartyg tar Furetank till FN:s miljömål för 2050 redan nu

Press release -

Nytt fartyg tar Furetank till FN:s miljömål för 2050 redan nu

När Furetanks senaste nybygge Fure Viten lämnar varvet i Yangzhou, Kina, är fartyget världsbäst i sin storlek när det gäller FN:s klimatmål för sjöfarten. Tack vare gasdrift och en unik kombination av bränslebesparande lösningar kommer man ner i rekordlåga 4,65 poäng på EEDI-skalan. Därmed når Furetanks nya fartygsserie utsläppsmålen för 2050 redan idag.

I dag lämnar Fure Viten varvet i Yangzhou: ett tankfartyg med dödvikt på 17 999 ton och lastkapacitet på 20 300 kubikmeter. Det är en milstolpe för Furetank Rederi AB, men också ett internationellt flaggskepp på miljö- och klimatområdet.

FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO ställer krav på utsläppsminskning för nya fartyg genom energieffektivitetsindexet EEDI, där ett lägre värde betyder mindre utsläpp. Idag är kravet att nå under 9,37 poäng för ett fartyg av Fure Vitens storlek, men Fure Viten landar ända nere på 4,65 poäng: det bästa resultat som uppnåtts i storleksklassen hittills.

– Fartygen vi beställer nu ska vi köra i 20 år framöver, så vi har lagt ner stor kraft på att reda ut: vad är det allra bästa vi kan investera i idag? Klimatförändringarna är en realitet och vi tror på att politikerna menar vad de säger. Det betyder att om vi ska finnas kvar som rederi i framtiden måste vi göra vårt absolut bästa för att minska vår klimat- och miljöpåverkan, säger Lars Höglund vd för Furetank.

Alla system energioptimerade

Fure Viten är det senaste fartyget i en serie på hittills åtta fartyg, varav Furetank äger fyra men sysselsätter alla. Serien är utformad av Furetank och FKAB Marine Design i samarbete med Wärtsilä för att sänka bränsleförbrukningen så långt som möjligt. Genom hela design- och byggnadsprocessen har energieffektiviteten ökat och EEDI-talet sänkts.

– Vi har använt hela vår erfarenhet av att utveckla fartyg sedan 80-talet och optimerat varje detalj i utformningen. Det finns inte ett enda system som vi inte varit inne och rotat i. Kombinationen av samverkande tekniska lösningar för energibesparing är unik, säger Lars Höglund.

Bland annat ersätts användning av hjälpmotorer med batterier, en dysa runt propellern ökar tryckkraften framåt och minskar effektbehovet, skrovformen ger minimalt vattenmotstånd samt huvudmotor och axelgenerator har variabelt varvtal som ökar propellerns effektivitet och sänker bränsleförbrukningen.

Gasdrift ger stor miljövinst

De åtta dual fuel-fartygen kommer att drivas med LBG (flytande biogas) alternativt LNG (flytande naturgas). Gasdrift ger stora klimat-, miljö- och hälsovinster jämfört med oljedrift. Tillsammans med de tekniska effektiviseringarna minskar man utsläppen av klimatpåverkande koldioxid med 55% jämfört med äldre fartyg och övergödande kväveoxid (NOx) med 86%. Utsläppen av försurande svaveloxid (SOx) och hälsofarliga partiklar (PM) elimineras i princip helt.

– Nästa steg blir att driva fartygen helt utan fossila bränslen. Vi är i färd med att säkra tillgången på större kvantiteter av biogas inom något år genom ett exklusivt avtal med en leverantör. Jag ser framför mig att 2030 kör vi de här båtarna till stor del på LBG med noll fossila utsläpp, säger Lars Höglund.

Först i Europa med full eldrift vid kaj

Fure Viten och föregående systerfartyget Fure Vinga är de allra första tankfartygen i Europa som är helt färdigutrustade för att driva de energikrävande lastpumparna med el från land med 6,6 kV högspänning, vilket kommer att minska fartygens utsläpp ytterligare så snart hamnarna erbjuder möjligheten.

Lösningen tas fram i samverkan med Göteborgs och Rotterdams hamnar, som i dag är i färd med att utveckla elanslutning med full kapacitet som krävs för att driva pumparna. En viktig satsning, då utsläppen vid kaj kan utgöra upp till 20% av de totala utsläppen från ett tankfartyg och det i en miljö som ofta är än mer känslig för föroreningar och buller än ute till havs.

Når FN:s mål för 2050

Med leveransen av Fure Viten har de genomsnittliga koldioxidutsläppen från Furetanks flotta minskat med 50% jämfört med år 2008. Samtliga fartyg i den nya serien lever redan idag upp till sin del av IMO:s totala klimatmål för världsflottan: att halvera utsläppen fram till år 2050.

FURE VITEN

Storlek: 17 999 dwt
Lastkapacitet: 20 300 kubikmeter
Antal tankar: 12
Design: Furetank & FKAB Marine Design
Nybyggnadsvarv: China Merchants Jinling Shipyard Dingheng Co Ltd.
Befraktare: Furetank Chartering inom Gothia Tanker Alliance
Flagg: Sverige
Isklass: 1A
Drivmedel: Dual fuel, LBG / LNG
EEDI-värde: 4,65

Läs mer: 

Följ skeppsdagboken där Fure Vitens besättning rapporterar från jungfururesan.

Subjects

Tags


Furetank Rederi AB med huvudkontor på Donsö i Göteborgs skärgård är ett familjeägt rederi som verkat inom tanksjöfart sedan tidigt 1950-tal. Furetank äger 9 fartyg och är medgrundare till Gothia Tanker Alliance, en marknadsplattform för tankfartyg inom segmenten small och intermediate som opererar 40 fartyg mestadels på europeiska farvatten. Vi är ingen jätte men en ledare – Furetank strävar kontinuerligt efter att utveckla gröna lösningar för miljö och klimat.

Press contacts

Lars Höglund

Lars Höglund

Press contact CEO - Telefonsamtal från annonssäljare undanbedes - +46 (0)705 74 96 41
Tomas Berntsson

Tomas Berntsson

Director - Telefonsamtal från annonssäljare undanbedes - +46 (0)70 579 30 46

Related content

A Swedish shipping company: not a giant but a leader

Furetank, based on Donsö in the Gothenburg archipelago, is a Swedish, family-owned shipping company active in tanker shipping since the early 1950’s. Furetank operates 9 owned vessels and is founding member of the Gothia Tanker Alliance: a market platform for small and intermediate product tankers, operating 40 vessels in European waters. We are not a giant but a leader – continuously striving to adopt green solutions for environment and climate.

Furetank Rederi AB
Korsholmebacke 1
430 82 Donsö
Sweden