Skip to content
I et prosjektsamarbeid med Hogia har Trelleborg havn innført en helautomatisk løsning for sin eksisterende gate-in-prosess
I et prosjektsamarbeid med Hogia har Trelleborg havn innført en helautomatisk løsning for sin eksisterende gate-in-prosess

Press release -

Mer effektivt adgangskontrollsystem til Trelleborg havn

Som en del av sitt arbeid med å bli Europas beste roro-havn investerer Trelleborg havn i digitalisering og nye IT-løsninger. I et prosjektsamarbeid med Hogia har havnen innført en helautomatisk løsning for sin eksisterende gate-in-prosess. Med den nye løsningen kan lastebilene være i bevegelse under hele adgangskontrollprosessen. Sjåførene trenger ikke å stoppe kjøretøyet og vise billett eller adgangsdokumenter, og man får en strømlinjeformet og avbruddsfri innkjøring til havnen. Dette gjør ikke bare at man unngår stillestående kø, men det har også en positiv innvirkning på både miljø og sikkerhet ved havnen og på veinettet i tilknytning til havnen.

«Vi ønsker å fremtidssikre virksomheten vår og fortsette å være Østersjøens mest klimasmarte havn, samtidig som vi leverer en god opplevelse for kundene våre og deres kunder», sier Jörgen Nilsson, administrerende direktør i Trelleborgs Hamn AB.

Trelleborg havn trengte en måte å håndtere økte trafikkvolumer mer effektivt på. Det er begrenset kapasitet ved gaten, og det oppstår ofte køer av lastebiler utenfor havneområdet. Resultatet er at trafikken i området blokkeres, og at utslippene blir unødvendig høye, som følge av motorer på tomgang. Med en automatisert gate-in-løsning tar havnen sikte på å gjøre innkjøringen raskere og smidigere for sine kunder, noe som vil ha en positiv innvirkning på både miljø og trafikksikkerhet i området.

Tidligere måtte sjåføren stoppe ved gaten, velge språk og lese av billetten. Dette tok minst 30 sekunder. Den nye, automatiserte adgangskontrollprosessen tar mindre enn 10 sekunder. Trelleborg havn har dermed redusert gate-in-tiden med 66 %.

«Mer enn 2100 lastebiler passerer gjennom Trelleborg havn hver dag. Med vår automatiske gate-in-løsning har vi effektivisert adgangskontrollprosessen vår med 66 %. Vi vil være i stand til å håndtere en økt strøm av lastebiler med eksisterende ressurser. Dette er viktig for at vi skal kunne fortsette å ekspandere», sier Nilsson.

Hele adgangskontrollprosessen er automatisert og finner sted i sanntid. Et kamera ca. 20 meter fra gaten leser automatisk av lastebilens nummerskilt. Informasjonen sendes til Hogias terminaloperasjonssystem (TOS), der den blir vurdert etter et sett regler fastsatt av Trelleborg havn. Det er en rekke regler som må oppfylles for at man skal kunne kjøre inn. For eksempel må det være registrert en booking med lastebilens registreringsnummer i systemet, og kjøretøyet må ikke ankomme havnen for tidlig eller for sent. Hvis informasjonen er i samsvar med reglene, gir systemet lastebilen tillatelse til å kjøre inn. Det sendes en kode fra terminalsystemet til gate-in-systemet, som umiddelbart åpner bommen for innkjøring. Lastebilen kan dermed kjøre rett gjennom gaten uten å stoppe.

«Vi har samarbeidet med Trelleborg havn om digitalisering av deres gate-in-prosess i flere år. Prosessen er nå helautomatisk, og det er Hogias standardiserte API som gjør sanntidsvalideringen mulig», sier Helena Svedlund, administrerende direktør i Hogia Logistics Systems AB.

Om Trelleborgs Hamn AB
Trelleborg havn har som ambisjon å bli Europas beste roro-havn og gjennomgår for tiden en massiv ombygging, som vil vare til 2025. Store deler av havnen flyttes sørøstover, og det bygges en ny gate, som vil få digital innsjekking. Som en mer moderne havn og med mer effektiv logistikk regner Trelleborg havn med å håndtere 1,8 millioner kjøretøyer og 2,5 millioner mennesker i 2026, mot 1,2 millioner kjøretøyer og 1,8 millioner mennesker i dag.

Om Hogia Terminal API
Hogia Terminal API er et standardisert grensesnitt som muliggjør integrasjon av informasjon i sanntid. Hogia Terminal API gir sømløs integrasjon mellom Hogias terminalstyringssystem (TOS) og gateoperasjonssystemene (GOS) og muliggjør informasjonsutveksling i sanntid.

Related links

Subjects

Tags


Hogia Transport Systems er et forretningsområde innen Hogia-gruppen som har som hovedoppgave å levere integrerte helhetsløsninger for ferjetrafikk, havneterminaler, veitransport og kollektivtrafikk til kunder i seks verdensdeler. www.hogia.com

Press contacts

Emma Soovik

Emma Soovik

Press contact Press Officer Hogia Transport Systems +46 (0) 708 179 651