Skip to main content

Samenwerking Sint Maartenskliniek en AbbVie

Persbericht   •   jul 15, 2016 00:00 CEST

De Sint Maartenskliniek gaat de komende vier jaar nauw samenwerken met twee producenten van biologische geneesmiddelen: AbbVie en Biogen. Doel is de reumazorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te beperken. Met behulp van de partners worden initiatieven die binnen de Sint Maartenskliniek zijn ontplooid verder uitgewerkt en ontwikkeld. Het gaat hier om therapietrouw, op patiënt afgestemde dosering van geneesmiddelen, terugdringing van verspilling, het meetbaar maken van behandelresultaten en E-health.

Mark Van Houdenhoven, voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek: ‘Verbeteren van zorg doe je niet alleen. Daarom gaan wij duurzame samenwerkingsverbanden aan. Met producenten van innovatieve technologie en nu dus ook met twee farmaceutische bedrijven die eenzelfde visie hebben op toekomstbestendige zorg als de Sint Maartenskliniek. Wij willen waarde toevoegen aan de zorg met de beste kwaliteit voor de beste prijs. Vanuit dit principe kiezen we voor langjarige partnerships. Tevens geeft het niet jaarlijks opnieuw met partijen moeten onderhandelen rust die meer ruimte biedt voor de patiëntenzorg.’

Michele Manto, algemeen directeur AbbVie Nederland: ‘ Wij kijken uit naar de samenwerking met de Sint Maartenskliniek. Door deze partnerschap bundelen we de gespecialiseerde expertise van Sint Maartenskliniek met AbbVie’s jarenlange ervaring met een van de meest ingezette biologische geneesmiddelen wereldwijd. Ons gezamenlijke doel is de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, want dat is wat telt voor mensen met een chronische aandoening.’

De Sint Maartenskliniek behandelt jaarlijks zo’n 8000 mensen met reumatische aandoeningen. Als het gaat om de inzet van biologische geneesmiddelen, hanteert het gespecialiseerde centrum een preferentiebeleid, waarin bij gelijkwaardige effectiviteit een concern-brede keuze wordt gemaakt voor een bepaald middel. Het middel van AbbVie is door de Sint Maartenskliniek voor de komende periode preferent geselecteerd voor de belangrijkste reumatische ontstekingsziekten.

Daarnaast zet de kliniek ook biosimilars in. Recent maakte de Sint Maartenskliniek bekend een partnership met Biogen aan te gaan op dat gebied.