Gå videre til innhold
Åkerblå kjøper 100% av aksjene i ReNatur AS

Pressemelding -

Åkerblå kjøper 100% av aksjene i ReNatur AS

3 januar 2022 – Åkerblå Group har inngått en avtale om å kjøpe 100% prosent av aksjene i reNatur AS gjeldende fra 15 januar 2022. Åkerblå eier dermed 100 prosent av ReNatur AS.

ReNatur vil fusjoneres inn i Åkerblå innen første halvår 2022.

Dr.scient. Geologi Gaute Rørvik Salamonsen, som er eier og daglig leder i selskapet ReNatur As er fra 1 januar 2022 ansatt som senior rådgiver i Åkerblå As. Gaute R. Salomonsen har spesialkompetanse innenfor maringeologi, og har betydelig erfaring med miljøovervåking, planlegging og oppfølging av tiltak i sjø og på land, miljøutredinger for utfyllinger i sjø og mudring, samt miljørådgivning ifm utslipp til sjø samt miljøvurderinger av skipsvrak og akutt forurensing.

– Dette er en god løsning for begge selskaper. Som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av miljøovervåkning, overvåkning og akutt forurensing, marint og terrestrisk miljø, er Åkerblå avhengig av mer spisskompetanse for å kunne bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger. Åkerblå og reNatur vil på denne måten få enda bedre forutsetninger til å møte disse utfordringene, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.

Formålet med investeringen i reNatur er å bygge et solid nasjonalt samarbeid mellom selskapene i Åkerblå, som skal være i stand til å møte de behov og krav som dagens oppdrettsnæring stiller innenfor fagfeltene fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsmiljø og oppdrettsteknologi. reNatur og Åkerblå har miljø høyt på dagsorden og arbeider for å fjerne eller redusere miljørisiko for våre kunder.

– I Åkerblå har vi alltid sett på reNatur som en solid og spennende aktør på miljøsiden innenfor områdene marint og terrestrisk miljø. De har ofte en annen tilnærming til aktuelle problemstillinger og har utviklet seg innen enkelte fagfelt på en annen måte enn Åkerblå har gjort. Vi er særlig opptatt av reNatur sin evne til å sette søkelys på kunnskapsheving blant de som jobber med de beste løsninger for det marint miljø, med en risikobasert tilnærming. Det å få Gaute med på laget til Åkerblå er fantastisk legger Sørensen til.

Styrking av Åkerblå miljøavdeling.

Åkerblås miljøavdeling i Norge, har nå avdelinger fordelt på 20 kontorer langs Norges kyst. Ca. 70 ansatte jobber nå innenfor området miljø, lab og rådgivning. At vi utvider med et nytt kontor i Stavern er en del av Åkerblå strategi med utvikling innenfor nye geografiske områder, og nye tjenesteområder som skal iverksettes og utvikles innenfor våre allerede eksisterende fagområder.

Åkerblås kontorer i Bergen, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord Norge, samt datterselskapene Skandinavisk Naturovervåking AS og Kystplan AS, vil også kunne kapitalisere på samarbeidet med reNatur As.

Daglig leder i reNatur, Gaute Rørvik Salomonsen, uttaler at han er meget glad for å bli en del av Åkerblå, som har utviklet et bredt kompetansefelt innenfor områdene miljø, teknisk og fiskehelse. Det å få bidra hvor jeg har spesial kompetanse innenfor maringeologi motiverer meg, samt å få jobbe sammen med så mange dyktige medarbeidere som er i Åkerblå blir utviklende faglig. Tverrfaglighet er nøkkelen for å løse miljøutfordringene, mener Salomonsen

– Sammen tror vi det er mulig å etablere et kompetansesenter som kan styrke Norge som en ledende verdensnasjon innenfor fiskehelse og marint miljø sier Salomonsen.

Åkerblå Group er eid av selskapets ledelse og sjømatinvestoren Broodstock Capital.

SLUTT

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Roger Sørensen, daglig leder i Åkerblå, tel: +47 91 53 71 23, e-post: roger.sorensen@akerbla.no

Gaute Salomonsen, daglig leder i ReNatur As, tel+47 45 40 45 54, epost gaute@renatur.no

Emner

Tags


God fiskehelse, god fiskevelferd, godt miljø = nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Relatert materiale

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, god fiskevelferd, godt miljø = nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Åkerblå AS
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda