Gå videre til innhold
Roy-Inge Hansen har lang fartstid fra fiskehelsearbeid. 1. oktober er han på plass på Island.
Roy-Inge Hansen har lang fartstid fra fiskehelsearbeid. 1. oktober er han på plass på Island.

Pressemelding -

Åkerblå satser på Island


Åkerblå intensiverer satsingen på Island med ansettelse av ny seniorkonsulent for å styrke fiskehelsearbeidet. 1. oktober er Roy-Inge Hansen på plass. Han er cand. scient. i fiskehelse ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.

Blár Akur har fra etableringen i 2019 hatt en jevn vekst i aktivitet og omsetning.

«Til tross for dette har vi så langt ikke klart å skape en stabilitet i lokal bemanning. Vi har en topp motivert ung veterinær som for tiden er alene med kundebetjeningen, noe hun gjør på en utmerket måte. Våre kunder er lojale, men de har etterlyst mer seniorkompetanse. Derfor er vi mildt sagt tilfreds med at vi nå har fått dette på plass», sier Arvid Strømme, som er styreleder i Blár Akkur og ansvarlig for Åkerblås utenlandssatsing.

Strømme er opptatt av betydningen av å bygge et miljø på Island for å sikre tilstedeværelse og videre vekst. Fiskehelsemiljøet på øya er lite, og Åkerblå ønsker å bidra til å samordne kreftene med mål om å bedre fiskehelse og fiskevelferd for bransjen.

«Vi har god dialog med de øvrige miljøene på Island som jobber innen samme bransje. Så får vi se hva framtida vil bringe. Samtidig ser vi at oppkjøpet av Åkerblå åpner noen dører. DNV er til stede på Island som i de fleste andre sjønasjoner i verden, og vi har allerede diskutert muligheten for å samlokalisere oss slik at de ansatte får et større fellesskap å jobbe sammen med», sier han.

«Åkerblå fremstår for meg som en svært seriøs og viktig aktør i havbruksnæringen, som jeg med glede bidrar til å utvikle videre. Jeg gleder meg til å bli kjent med Blár Akur, Åkerblå og kundene», uttaler Roy-Inge Hansen.

Roy-Inge Hansen oppfyller definitivt kriteriene for å gå inn i rollen som seniormedarbeider. Han er utdannet fra Norges Fiskerihøgskole/Universitet i Tromsø, og har jobbet i blå sektor det meste av sitt yrkesaktive liv. De siste fem årene har han vært ansatt i Nofima, men han er ikke ukjent for Åkerblå-systemet, heller. Før han startet i Nofima arbeidet han i Marin Helse, som i dag er en del av Åkerblå.

«Å satse på fiskehelse med mer senioritet ser vi på som en måte å komme videre hvor vi selv har kontroll. Island er en betydelig havbruksnasjon, og vi er overbevist om at dette i årene som kommer blir et viktig marked for oss», sier Arvid Strømme.

Emner

Kategorier


Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge