Skip to main content

Et kjedelig selskap?

Blogginnlegg   •   jun 28, 2017 10:30 CEST

Dette er ikke et kjedelig selskap, mener Agva Kraft

Så absolutt ikke! Ordspillet fungerer bedre på engelsk; The Boring Company. Sånn skal Elon Musk løse trafikkproblemene i storbyene.

Vi i Agva Kraft er ikke alene om å mislike kø. Men de store trafikkproblemene i LA har fått mannen bak Tesla, Elon Musk, til å komme med spennende nytenkning. Det er her The Boring Company kommer inn. Et nettverk av tunneler skal elektrisk frakte biler rundt i byene.

I et intervju på TED talk sier Musk at det er synd hvor mye av livet folk bruker på å sitte i kø og at det er mulig å gjøre noe med dette. Hovedtanken er at man kan lage et nettverk av tunneler under storbyene. Som han sier er det mye lettere å bygge virkelig dypt enn virkelig høyt. Dermed kan det legges på "etasjer" etter hvert som kapasiteten brukes opp.

Selvkjørende biler kan føre til at det kommer flere biler på veiene siden delte kostnader gjør det langt billigere å bruke bil. Selv om man går over til en elektrifisert bilpark løser ikke dette kapasitetsproblemene. Når du skal fra én ende av en by til en annen starter du med å kjøre ombord på en rampe som løfter deg ned til sporet. Så blir bilen elektrisk fraktet til under destinasjonen og heist opp igjen dit. Farten kan gjerne være 200 km/t.

Innsigelsene er åpenbart økonomi. Musk medgir at det ikke vil være mulig med dagens tunnelkostnader. Men han ser to ting som vil redusere kostnadsnivået dramatisk. For det første vil det med hans system være mulig å halvere diameteren på tunnelene. For det andre vil det være mulig å få langt bedre effektivitet i tunnelboremaskinene ved å la dem gå mer kontinuerlig.

Agva Kraft tror på en elektrifisering av transport i fremtiden. Musk har igjen vist at han har visjoner som gir bedret livskvalitet i tillegg til å være økonomisk og miljømessig bærekraftig.