Skip to main content

Forskjellen mellom ulike strømavtaler

Blogginnlegg   •   jun 01, 2017 09:00 CEST

Agva Kraft har ulike strømavtaler for ulike behov

Vi i Agva Kraft tar oss av og til i at kunnskap om strømavtaler vi tar som en selvfølge ikke nødvendigvis er en selvfølge for folk som ikke jobber med det hver dag. Vi vil derfor ta for oss ulike avtaletyper i dette blogginnlegget.

Det kan virke som om det er et virvar av ulike strømavtaler der ute, men de aller fleste kan oppsummeres i tre, kanskje fire, hovedtyper.

Alle strømselskaper, uavhengig av størrelse, handler inn strøm til den samme prisen på et gitt tidspunkt. Innkjøpsprisen påvirkes av forhold som kulde, nedbør, europeiske forhold som kullpriser og behov for aircondition i tillegg til nedetid på grunn av vedlikehold av atomkraft. Det er mange forhold som spiller inn og enten vi liker det eller ikke er vi en del av et internasjonalt marked for strøm. Vi kan som forbrukere ikke styre hvor strømmen kommer fra, men vi kan styre hvor pengene våre går. Dersom vi velger et selskap med 100 % fornybar energi, betyr det at pengene kanaliseres til grønne strømprodusenter. Noe som igjen fører til at det blir mer lønnsomt å drive disse og dermed til at nye grønne strømprodusenter blir etablert og at ny grønn teknologi vokser frem.

Spotpris

Spotpris, eller innkjøpspris, er bransjens innkjøpspris. Med en spotprisavtale betaler du det samme som den største eller minste strømleverandøren kjøper inn for. I tillegg betales normalt et avtalt påslag i form av noen øre per kWt og/eller faste måneds- og årsavgifter. Det er altså påslaget som skiller de ulike konkurrentene, slik Nettavisens artikkel om Agva og andre strømleverandører for en tid tilbake viste. Forbrukereksperter har i lang tid anbefalt denne avtaletypen fordi den har vist seg å være billigst over tid.

Standard variabel pris

Standard variabel pris, eller «flytende», er den tradisjonelt vanligste avtalen. Her setter den enkelte strømleverandøren prisen etter markedsforhold og må varsle prisendring 14 dager før den trer i kraft. Fordelen er at prisen endrer seg langt sjeldnere enn spot, men ulempen er at den ofte har vist seg å være dyrere over tid. Imidlertid er det perioder der konkurransen presser prisen under innkjøpspris. Et eksempel på dette er nå, der for eksempel Agva Kraft faktisk selger prisen til langt under innkjøpspris for å beholde førsteplassen.

Fastpris og fastsum

Fast pris er bra for deg som ønsker forutsigbarhet. Det er en gjensidig bindende avtale der leverandøren binder seg til å holde lik pris hele avtaleperioden. Det er kun forbruket ditt som styrer størrelsen på strømregningen, prisen er konstant.

Fastsum er en variant av fastsum, men med forskjellen at man i tillegg til å avtale pris også avtaler et fast volum. Dermed får du en helt fast strømregning så sant du ikke forbruker mer enn avtalt.

Begge disse variantene er veldig enkle og forutsigbare, men har ulempen at de ofte blir dyrere over tid enn spotpris.

Vi anbefaler at du følger med på strømprisene med jevne mellomrom ved hjelp av strømprisoversikter som for eksempel Bedrebest.