Skip to main content

Sterk økning i innkjøpsprisen på strøm

Blogginnlegg   •   aug 06, 2018 13:50 CEST

Agva Kundeservice forklarer at i sommer er forbruket lavt, men prisene høye

Agva Kraft har som alle andre strømleverandører fått en dobling i innkjøpsprisene fra i fjor sommer til i år. Vi vil her forklare årsaken til de høye prisene samt gi noen råd til hvordan du kan holde strømregningen nede.

Hvorfor er prisen så høy?

Den viktigste grunnen til de høye prisene er den sterke varmen og mangelen på nedbør vi har opplevd i Norge i år. Tilgangen på vannkraft bestemmer mye av prisen på strømmen i Norge og i år har lite nedbør gjort at bassengene har fått lite tilsig. Dessuten har den sterke varmen gjort at svært mye av vannet har fordampet fra vannmagasinene.

Her forklarer E24 de høye strømprisene

Hvor høy er prisen i forhold til tidligere år?

Prisen bestemmes av bransjens innkjøpspris som er lik for alle leverandører. I tillegg kommer moms, elsertifikat og strømleverandørens fortjeneste. Denne tabellen viser innkjøpsprisen til hele bransjen i sommer. I tillegg kommer altså elsertifikat og påslag.

2018 2017 Økning
juni 53 28 89 %
juli 62 31 102 %

(Kilde: nordpoolspot.com)

Tjener strømselskapene på den høye prisen?

Nei, strømselskapene, altså kraftleverandører som Agva Kraft, tjener ikke på dette. Innkjøpsprisen er til enhver tid lik for alle strømleverandører og det er den som har økt. Enkelte produsenter tjener svært godt på situasjonen, men det er selvfølgelig gitt at de har strøm å selge. Man kan egentlig si at problemet i år har vært at det har vært mangel på råvare (vann) til å produsere strøm av.

Er utenlandskablene årsak til de høye prisene?

Både ja og nei. Tidligere i år ble det solgt en del strøm ut av landet. Produsentene visste ikke på dette tidspunktet at vi ville få en værmessig ekstremsituasjon og solgte det dermed langt billigere enn de kunne ha solgt det for nå. Dette er alltid en vanskelig vurdering siden en våt sommer hadde ført til at vannet flommet over fulle vannmagasiner og dermed ikke kunne vært brukt til strømproduksjon. På den annen side er vi nå i en situasjon der utenlandskabler er svært viktige for oss. Denne gangen ikke for at produsentene (som i stor grad eies av stat og kommune) skal kunne tjene penger, men rett og slett for at vi skal ha strøm. Vi importerer netto strøm nå og dette holder også prisene lavere enn de ellers ville vært.

Dette skriver Aftenposten om saken

Hvilket strømselskap er billigst?

Sammenlignet med tidligere år så er det ingen strømleverandører som har lave priser nå. Dette er rett og slett fordi innkjøpsprisen er så utrolig høy. Men på priskalkulatorer som Elskling og Forbrukerrådets strømpris.no kan man se hvem som er billige i forhold til de andre og her kommer Agva Kraft svært godt ut.

Vil de høye prisene fortsette?

Dette er det ingen som vet. Analysene tyder på at dette blir en dyr vinter, men ingen strømkrise. Men det understrekes at det vil være lurt å sette av noe mer enn normalt til strømregningen.

Dette skriver NRK om den kommende vinteren

Hva kan du som forbruker gjøre?

Det er tre viktige ting strømkunder nå bør gjøre:

1.Vurdere å tegne fastpris for en kortere eller lengre periode. Det er dyrt nå, og dermed ikke gitt at det lønner seg. Men det gir i hvert fall en viss forutsigbarhet.

2.Sørge for at du har en god strømavtale ved å se på priskalkulatorene.

3.Gjøre fornuftige tiltak for å redusere strømforbruket fremover. Det kan være helt enkle ting som å bytte til sparedusj og å skifte tetningslister på vinduene. Men også mer omfattende tiltak som varmepumpe og etterisolering. Enova har mange gode råd rundt dette.