Skip to main content

Hva betyr det at Norge er Europas grønne batteri?

Pressemelding   •   aug 29, 2017 12:19 CEST

- Særlig på sommeren har vi jo mye sol, sier markedsdirektøren i Agva Kraft

Hele verdens energibehov øker og heldigvis er det stort engasjement for utbygging av fornybar energi. I denne sammenhengen snakkes det ofte om at Norge kan være Europas batteri. Men hva betyr egentlig det?

Agva Kraft kjøper opprinnelsesgarantier for all strøm selskapet selger. Dette innebærer at mer penger ledes til produsenter av fornybar energi, noe som igjen fører til at det blir mer attraktivt å etablere ny fornybar kraftproduksjon. Sammen med CO2-skatt og CO2-kvoter er dette viktige virkemidler for at markedet skal bidra til å løse et energi- og miljøproblem.

- Det bygges nå ut solkraft og vindkraft over hele Europa og atomkraft bygges ned, sier Bjørn Arctander, markedsdirektør i Agva Kraft. - Håpet er at utbyggingen skal skje i en så rask takt at det blir ulønnsomt og unødvendig med sterkt forurensende kullkraftproduksjon.

Men vind- og solkraft er selvfølgelig avhengig av henholdsvis vind og sol. Og hva om det ikke blåser og samtidig er overskyet? -Her kommer lagring av strøm inn i bildet, sier Arctander. - Utviklingen av batterier både i industri og husholdninger skjer i rask takt og vi kommer nok til å ha mange tekniske løsninger for dette både i hjemmet og industrien fremover. Men der vi har aller mest kapasitet til å lagre energi er i de enorme vannmagasinene som blant annet fins i Norge. Dette er mer eller mindre naturlige "batterier". Vannkraft er ekstremt fleksibelt fordi produksjonen raskt kan skrus av og på så sant det er vann i bassenget. Dermed kan man se for seg at hele Europa, inklusiv Norge, under normale forhold går på strøm fra vind og sol.

I Norge begynner det nå også å bli lønnsomt med solkraft, særlig på sommeren har vi jo svært mange timer med sol, sier Arctander. Når kildene til denne produksjonen midlertidig forsvinner, åpner Norge, Sverige, Sveits og andre med vannkraftproduksjon kranene og lar det fosse ut av magasinene, eller batteriene som de i denne sammenhengen i praksis er. Dermed får vi hele tiden fornybar energi, fra kildene vind, sol og vann.

Et system som er beskrevet overfor er avhengig av god utveksling av kraft i form av kraftledninger mellom markedene. - Dette kan føre til noe høyere kraftpris, men vi skal da huske på at Norge som stor kraftprodusent drar nytte av dette som helhet sier Arctander. - Vi ville tross alt aldri ha stengt muligheten for transport av olje ut av landet for å beholde lavere bensinpriser her hjemme. Eller droppet å eksportere fisk for å få lavere laksepris i butikken, avslutter han.

Agva Kraft ble etablert på begynnelsen av 2015 og er et lavprisselskap for strøm til private husstander. Selskapet kjøper utelukkende inn strøm fra fornybare kilder og har en generelt grønn profil, blant annet en samarbeidsavtale med WWF. Nyheter om energi om miljø fra selskapet og fra norske og utenlandske medier kan følges på Twitter/AgvaKraft.