Skip to main content

Sen snøsmelting - gunstig med fastpris

Pressemelding   •   apr 09, 2018 13:15 CEST

Snøsmeltingen kommer sent i år

Etter en for mange tøff vinter har våren latt vente på seg. Dette betyr at snøsmeltingen kommer sent og at Norge i et par uker har hatt netto import av strøm.

Lav fyllingsgrad og sen snøsmelting.

-Det er lav fyllingsgrad og sen snøsmelting som er hovedårsaken til de høye innkjøpsprisene bransjen ser nå, sier Bjørn Arctander, markedsdirektør i Agva Kraft. De siste tallene fra NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) viser en fyllingsgrad på under 30 prosent. Det normale for denne tiden av året er over 38 prosent, så det er stor forskjell.

Effekt på prisene

Innkjøpsprisen er lik for alle strømleverandørene, og nå ligger innkjøpsprisen til Agva Kraft og alle de andre leverandørene på over 50 øre per kWt. Dette er rundt  50% høyere enn i fjor og dobbelt så høyt som på samme tid i 2016.

Agva Fast 3 måneder

De som har tegnet fastpris med Agva Kraft i 3 måneder har gjort et virkelig godt kjøp. Dette har gjort at man har sikret seg mot de høye strømprisene som fortsatt gjelder godt inni den første vårmåneden i 2018.

Strømkrise?

-Vi tror ikke dette resulterer i noen krise, sier markedsdirektøren i Agva Kraft som venter spent på våren. -Men om ikke snøsmeltingen kommer raskt i gang kan det blir problematisk både i MidtNorge og på Østlandet.

Ulike typer kraftavtaler

Alle strømleverandører kjøper inn strøm til samme pris det tidspunktet de kjøper det inn. Det som har vist seg å over tid være den rimeligste avtaletypen for forbrukere, er spotpris der innkjøpsprisen følges. Men dersom du ønsker å sikre deg mot overraskelser som det har vært nå i mars og april, kan fastpris være tingen. Det er mulig å sikre seg for både kortere og lengre perioder. Agva Kraft har fått mye ros på Trustpilot blant annet for sin tremånedersavtale i vinter.

Agva Kraft leverer strøm innen alle produktkategorier og til hele Norge. Alle strømavtalene fra Agva Kraft inkluderer fornybar energi og Agva har en samarbeidsavtale med WWF.