Tobias Henmark og Bas van Oorschot
Tobias Henmark og Bas van Oorschot

After Work & Allego's Pre-event Nordic EV Summit

Dato 22 april 2020 15:30 – 18:30

Sted Cafe Amsterdam - Kristian Augusts Gate 12 - Oslo Sentrum

Lurer du på hvordan enkel tilgang på elbillading kan løses best mulig? I forbindelse med Nordic EV Summit inviterer Allego til en samtale om roaming og e-mobilitet.

Elektrifisering av veitransport har potensial til å drastisk redusere utslipp av luftforurensning. Roaming tillater konsumenten å koble seg opp på alle tilgjengelige nettverk. Mangelen på roaming mellom forskjellige ladeinfrastrukturer kan hindre en bredere akseptering av e-mobilitet.

Den nederlandske bedriften Allego har seks års erfaring innen e-roaming og er tilgjengelig i 10 land. Hvert land har løst roaming på ulike måter. I Nederland var for eksempel roaming et viktig tema allerede fra starten av. I Norge har mangelen på roaming fått en midlertidig løsning med en universal ladebrikke fra Norsk elbilforening.

Nylig, som en ledende europeisk CPO, bestemte Allego seg for å signere en intensjonsavtale med blant annet EVbox og NewMotion om åpning av ladeinfrastrukturen i Storbritannia og Skandinavia. Denne avtalen kan også være et viktig skritt for å gjøre ladingen lettere i Norge.

Velkommen til seminar og After Work i Oslo 22. April 2020 hvor roaming og e-mobilitet vil bli diskutert nærmere.

Agenda
15.30 | Dørene åpner
16.00 | Crash-course i roaming-protokoll og utfordringer - Tobias Henmark og Bas van Oorschot
16.15 | Best practice for cases fra europa (Norge, Sverige, Nederland og Tyskland)
16.30 | Paneldiskusjon om Roaming fra et konsument-perspektiv - Petter Haugneland fra Norsk Elbilforening, Johan Konnberg fra Elbil Sverige, Martin Messer Thomsen fra Dansk Elbilforening med flere.
17.00-18.30 | Mingling med drinker og snacks

Påmelding via link, antall plasser er begrenset.

Registrering
Påmeld deg her!

Håper vi sees!


Tobias Henmark                                 Bas van Oorschot
Managing Director Nordics               Allego Norway

Emner

  • Energispørsmål

Relaterte nyheter