Gå videre til innhold
Omsetningstallene fra 2020 tyder på at mange var opptatt av å behandle allergien. Det ble solgt syv prosent mer allergimidler i fjor enn året før. Zyrtec er ett av legemidlene som benyttes ved allergi
Omsetningstallene fra 2020 tyder på at mange var opptatt av å behandle allergien. Det ble solgt syv prosent mer allergimidler i fjor enn året før. Zyrtec er ett av legemidlene som benyttes ved allergi

Pressemelding -

Ekstra viktig å bruke allergimedisinen sin i år

Mars og april er månedene mange allergikere begynner å kjenne symptomene. Med økende covid-19-smitte, som kan ha noen av de samme symptomene som allergi, er det ekstra lurt å være nøye med å behandle allergien riktig denne våren.

Det mener fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen. Hun tror de fleste kjenner igjen allergisymptomene fra år til år, og da bør man starte behandlingen så snart man merker symptomene, og aller helst litt før sesongen starter. Pollenvarsel kan være et godt hjelpemiddel for å vurdere når man bør starte behandlingen.

Her kan man sjekke pollenvarselet

– Pollenallergi er en folkesykdom som rammer veldig mange. Over en million nordmenn brukte allergimedisin i fjor. Spesielt var juni en krevende periode, der veldig mange hentet ut allergimidler fra apotek, forteller Andresen.

Allergi eller covid-19?
Pollenallergi og covid-19 kan ha symptomer som ligner hverandre. Plager i luftveiene er ikke uvanlig ved allergi, og det er også et typisk trekk ved covid-19. Tungpustethet, hoste og hodepine kan også komme av allergi, men er sjeldnere.

– Hvis man behandler allergier i tide, vil man redusere plagene og symptomene som kan ligne på covid-19. Da er sjansen mindre for å forveksle de to. Opplever man symptomer på covid-19 er det veldig viktig at man følger rådene, blant annet med å teste seg. Med det presset som er på testkapasiteten i dag, er det uheldig og unødvendig om mange tar en test fordi allergi feiltolkes som symptomer på covid-19, mener Andresen.

Hvis allergien er godt behandlet, er det lettere å kjenne igjen symptomene på covid-19.

­Mer bruk av allergimidler i fjor
Omsetningstallene fra 2020 tyder på at mange var opptatt av å behandle allergien. Det ble solgt syv prosent mer allergimidler i fjor enn året før. Økningen fra 2018 var på hele 18 prosent. Det var spesielt mange som hentet ut reseptlegemidler mot allergi i juni i fjor.

*ddd = måleenhet for beregnet gjennomsnittlig døgndose for voksne

Emner

Tags

Regions


Om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, næringspolitikk, teknologi og e-helse, samt formidler kunnskap om bransjen. Vi ivaretar også mange praktiske funksjoner for medlemmene våre. 

Pressekontakt

Jostein Soldal

Jostein Soldal

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt og kommunikasjon +47 91198662