Skip to main content

Tags

Smestad gjenbruksstasjon får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Smestad gjenbruksstasjon får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   feb 23, 2021 11:08 CET

Arkitektur skaper verdi er et prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge, for å formidle hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Ved Smestad gjenbruksstasjon vektlegges: • Smartere håndtering av avfallsmengden • Et viktig bidrag til sirkulærøkonomien • Bedre luftkvalitet enn ved utendørs avfallsstasjoner • Oppleves som en god arbeidsplass

Arkitektbedriftenes bransjetermometer

Arkitektbedriftenes bransjetermometer

Pressemeldinger   •   des 03, 2020 08:50 CET

Arkitektbedriftenes bransjetermometer sendes til daglig leder i alle våre medlemsbedrifter. Vi anslår at det dekker om lag 90 prosent av alle arkitektkontorer i Norge. Antallet medlemmer som melder om stans eller tørke i det offentlige markedet øker jevnt. Siden uke 19 er antallet medlemsbedrifter som melder om stans eller tørke i det offentlige markedet mer enn doblet. Fra 21,8 til 46,6 prosent.

Vi må investere det som trengs i livsvitenskap og verdiskapning

Vi må investere det som trengs i livsvitenskap og verdiskapning

Pressemeldinger   •   okt 16, 2020 14:00 CEST

I Statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget penger til videreføring av Livsvitenskapsbygget, men ingenting ut over det som allerede lå i budsjettet. Dette til tross for at det er meldt inn behov for tilleggsbevilgninger grunnet store kostnadsoverskridelser, hovedsakelig på grunn av grunnforholdene.

Statsbudsjettet: Arkitektbedriftene skuffet over mangelen på øremerkede midler til kommunene

Statsbudsjettet: Arkitektbedriftene skuffet over mangelen på øremerkede midler til kommunene

Pressemeldinger   •   okt 07, 2020 15:02 CEST

I forkant av statsbudsjettet håpet Arkitektbedriftene på at investeringene i offentlige bygg og anlegg skulle forseres for å ta igjen det som er blitt utsatt under korona, samt at finansieringen av kommunale helsebygg, undervisningsbygg og barnehager skulle sikres gjennom øremerkede garantier og tilskudd. Vi kan ikke se at årets budsjett er tilstrekkelig konkret på dette.

Vestfold krematorium får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Vestfold krematorium får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   sep 24, 2020 12:37 CEST

Arkitektur skaper verdi formidler hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Ved Vestfold krematorium trekkes blant annet frem: • Samlokalisert tilbud for flere kommuner • Imøtekommer behovet fra ulike religioner og trosretninger • Utformet så det også blir en god arbeidsplass • Overskuddsvarme lagres og brukes til snøsmelting om vinteren

Årvollskogen borettslag får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Årvollskogen borettslag får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   sep 11, 2020 09:57 CEST

En billig industritomt på Årvoll ble omregulert til boligformål og 300 leiligheter. Jensen & Skodvin Arkitekter satte ulike typer boliger sammen for å sikre mangfold og et varig, godt bomiljø. Utformingen skaper et trygt og sosialt bomiljø, og har positiv påvirkning på nærmiljøet rundt. Prosjektet resulterte dessuten i en uventet fortjenestemulighet for utvikler.

Drøbak Montessori ungdomsskole får heder i verdiprosjekt

Drøbak Montessori ungdomsskole får heder i verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   aug 26, 2020 14:32 CEST

Skolebygget til Drøbak Montessori vil gjennom sin levetid generere mer energi enn det skolen har bruk for selv. I tillegg pekes det på at elevene er stolte av bygget og behandler det med respekt, det interaktive bygget engasjerer elevene og tas i bruk i undervisningen, samt de ekstremt lave driftskostnader i byggets levetid.

Mat- og merkevarehuset får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Mat- og merkevarehuset får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   jun 30, 2020 12:22 CEST

Arkitektur skaper verdi formidler hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Ved mat- og merkevarehuset trekkes frem: • De ansatte trives langt bedre enn før • Lyser opp et ellers mørklagt område • 93 % av byggeavfallet fra den gamle fabrikken sortert for gjenvinning • Energibrønner gir lavere oppvarmingskostnader og et lavt energiforbruk

Dælenenggata 36 i Oslo får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Dælenenggata 36 i Oslo får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   jun 16, 2020 12:13 CEST

Arkitektur skaper verdi formidler de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper. Ved Dælenenggata 36 trekkes frem: • Felles takhage stimulerer til sosial kontakt, i tillegg til å drenere regnvann og gi renere luft • Attraktiv fasade gir tilbake til byen • Bidrar til å gjøre nærområdet mer attraktivt • Kvalitet bidrar til stabilt bomiljø

Grorudparken får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Grorudparken får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   mai 28, 2020 11:32 CEST

Arkitektur skaper verdi er et prosjekt i regi av Arkitektbedriftene. Ved Grorudparken trekkes blant annet frem: -Bevarer stedets identitet og kulturarv -Forbedrer luftkvaliteten og sikrer biologisk mangfold -Tilgjengelige grøntområder sparer velferdsmilliarder -Åpen overvannshåndtering gir mindre skader og rimeligere drift -Innovativ håndtering av forurensede masser sparte millioner

Ulstein Arena får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Ulstein Arena får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   mai 15, 2020 10:49 CEST

Arkitektur kan brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Ved Ulstein Arena trekkes blant annet frem: • Betydelig utvikling av Ulsteinvik sentrum med nye offentlige møteplasser • Uformelle og inkluderende områder motvirker ensomhet og fremmer integrering • Anlegget produserer varme til omkringliggende bygg • Tilstrømning har ført til økt omsetning i flere næringer

Nye Ålgård sentrum får heder i nasjonal arkitektursamling

Nye Ålgård sentrum får heder i nasjonal arkitektursamling

Pressemeldinger   •   apr 29, 2020 16:28 CEST

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ved nye Ålgård sentrum trekkes blant annet frem: • Arkitektur som et aktivt grep for å hindre fraflytting • Estetisk flomsikring og overvannshåndtering • Legger til rette for grønn mobilitet • Gode helseeffekter for innbyggerne

Media City i Bergen får heder i nasjonal arkitektursamling

Media City i Bergen får heder i nasjonal arkitektursamling

Pressemeldinger   •   apr 15, 2020 14:47 CEST

"Arkitektur skaper verdi" formidler de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper, samt hvordan arkitektur kan brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Ved Media City Bergen trekkes blant annet frem innovasjonsboost, høy score på trivsel blant de ansatte, gjenbruk av materialer og reduksjon i eiendomskostnader.

Kommuner er blitt bremseklosser

Kommuner er blitt bremseklosser

Pressemeldinger   •   apr 07, 2020 11:14 CEST

Investeringer i første fase av bygg- og anlegg nå, gir sysselsetting i fremtiden. Da kan ikke kommunene bli bremseklosser med treg saksbehandling. Arkitektbedriftene, Arkitektenes fagforbund og Norske arkitekters landsforbund går sammen om viktig signal.

Birketveit i Iveland kommune får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Birketveit i Iveland kommune får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   apr 01, 2020 11:31 CEST

Det er en utfordring for bygder og småbyer å konkurrere med større områder om å være attraktive steder å bo. Politikerne i Iveland kommune var nysgjerrige på hvordan arkitektmiljøet oppfattet Birketveit og satte i gang et parallelloppdrag. Ola Roald arkitekter så at stedets spredte bebyggelse kunne være til hinder for en fremtidsrettet utvikling og fikk kommunen med på å satse på fortetting.

Tangenten får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Tangenten får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   mar 19, 2020 13:17 CET

Tangenten er et identitetsbyggende prosjekt i en kommune som ønsket et felles samlingssted. Bygget samler svært mange ulike funksjoner under ett og samme tak, med utstrakt sambruk av arealer. RATIO Arkitekter lyktes svært godt. Bygget er blitt et samlingssted for lokalbefolkningen, og samlokaliseringen har gitt gevinster i mange former. Arkitektur skaper verdi!

Felles oppfordring fra bygge- og anleggsnæringen

Felles oppfordring fra bygge- og anleggsnæringen

Pressemeldinger   •   mar 16, 2020 16:29 CET

Bransjeforeningene i bygge- og anleggsnæringen i Norge går nå sammen om en klar og tydelig oppfordring til regjering og kommune-Norge: «Bygge- og anleggsnæringen er alvorlig bekymret for at arbeider nå stopper opp. Flere oppdragsgivere går i «vente og se»-posisjon og saksbehandlingen stopper opp i flere kommuner. Nå må regjeringen gi beskjed om at hjulene må holdes i gang!»

Kontordrift og Koronavirus

Kontordrift og Koronavirus

Pressemeldinger   •   mar 11, 2020 12:41 CET

Et knippe spørsmål og svar til arkitektkontorer i Norge.

Nordtvet gård barnehage får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Nordtvet gård barnehage får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   mar 05, 2020 10:40 CET

Nordtvet gård barnehage har et tre som vokser inne, spiselige planter, samt vinduer som gir dagslys, utsyn og kontakt mellom ulike rom. Dessuten trekkes frem: • Bygget på barnas premisser • Konstruksjon i bærekraftige materialer • Tilpasset barnehagens miljøfokus • Gir området identitet Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge.

Avklarende dom om ansvarlig søkers rolle

Avklarende dom om ansvarlig søkers rolle

Pressemeldinger   •   feb 11, 2020 16:51 CET

Mandag falt dommen i Høyesterett (HR-2020-312) og boligkjøpere i Trondheim får nå erstatning på 12,2 millioner. Dommen innebærer en avklaring, men også en klar skjerpelse, av ansvarlig søkers ansvar i et byggeprosjekt. Arkitektbedriftene er redd dette kan føre til økte byggekostnader, som til syvende og sist belastes kjøperne.