Skip to main content

Pressemeldinger Se alle 19 treff

Smestad gjenbruksstasjon får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Smestad gjenbruksstasjon får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   feb 23, 2021 11:08 CET

Arkitektur skaper verdi er et prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge, for å formidle hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Ved Smestad gjenbruksstasjon vektlegges: • Smartere håndtering av avfallsmengden • Et viktig bidrag til sirkulærøkonomien • Bedre luftkvalitet enn ved utendørs avfallsstasjoner • Oppleves som en god arbeidsplass

Arkitektbedriftenes bransjetermometer

Arkitektbedriftenes bransjetermometer

Pressemeldinger   •   des 03, 2020 08:50 CET

Arkitektbedriftenes bransjetermometer sendes til daglig leder i alle våre medlemsbedrifter. Vi anslår at det dekker om lag 90 prosent av alle arkitektkontorer i Norge. Antallet medlemmer som melder om stans eller tørke i det offentlige markedet øker jevnt. Siden uke 19 er antallet medlemsbedrifter som melder om stans eller tørke i det offentlige markedet mer enn doblet. Fra 21,8 til 46,6 prosent.

Statsbudsjettet: Arkitektbedriftene skuffet over mangelen på øremerkede midler til kommunene

Statsbudsjettet: Arkitektbedriftene skuffet over mangelen på øremerkede midler til kommunene

Pressemeldinger   •   okt 07, 2020 15:02 CEST

I forkant av statsbudsjettet håpet Arkitektbedriftene på at investeringene i offentlige bygg og anlegg skulle forseres for å ta igjen det som er blitt utsatt under korona, samt at finansieringen av kommunale helsebygg, undervisningsbygg og barnehager skulle sikres gjennom øremerkede garantier og tilskudd. Vi kan ikke se at årets budsjett er tilstrekkelig konkret på dette.

Vestfold krematorium får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Vestfold krematorium får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   sep 24, 2020 12:37 CEST

Arkitektur skaper verdi formidler hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Ved Vestfold krematorium trekkes blant annet frem: • Samlokalisert tilbud for flere kommuner • Imøtekommer behovet fra ulike religioner og trosretninger • Utformet så det også blir en god arbeidsplass • Overskuddsvarme lagres og brukes til snøsmelting om vinteren

Nyheter 1 treff

Fremtidens godkjenningsordning - Innspill til Byggkvalitetsutvalget

Nyheter   •   des 10, 2019 10:48 CET

Arkitektbedriftene sitter KMDs referansegruppe som skal gi innspill til Byggkvalitetsutvalget. Utvalget skal i februar 2020 levere KMD en rapport med anbefaling av hva som bør være fremtidens ordning for godkjenning av foretak i bygg- og anleggsprosjekter. Arkitektbedriftene mener prinsipielt at ordningen med Sentral godkjenning bør videreføres.