Skip to main content

Pressemeldinger 4 treff

Årvollskogen borettslag får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Årvollskogen borettslag får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   sep 11, 2020 09:57 CEST

En billig industritomt på Årvoll ble omregulert til boligformål og 300 leiligheter. Jensen & Skodvin Arkitekter satte ulike typer boliger sammen for å sikre mangfold og et varig, godt bomiljø. Utformingen skaper et trygt og sosialt bomiljø, og har positiv påvirkning på nærmiljøet rundt. Prosjektet resulterte dessuten i en uventet fortjenestemulighet for utvikler.

Mat- og merkevarehuset får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Mat- og merkevarehuset får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   jun 30, 2020 12:22 CEST

Arkitektur skaper verdi formidler hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Ved mat- og merkevarehuset trekkes frem: • De ansatte trives langt bedre enn før • Lyser opp et ellers mørklagt område • 93 % av byggeavfallet fra den gamle fabrikken sortert for gjenvinning • Energibrønner gir lavere oppvarmingskostnader og et lavt energiforbruk

Nye Ålgård sentrum får heder i nasjonal arkitektursamling

Nye Ålgård sentrum får heder i nasjonal arkitektursamling

Pressemeldinger   •   apr 29, 2020 16:28 CEST

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ved nye Ålgård sentrum trekkes blant annet frem: • Arkitektur som et aktivt grep for å hindre fraflytting • Estetisk flomsikring og overvannshåndtering • Legger til rette for grønn mobilitet • Gode helseeffekter for innbyggerne

Barnesenteret ved Ålesund sykehus får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Barnesenteret ved Ålesund sykehus får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   jan 09, 2020 09:49 CET

Begrenset plass og manglende funksjoner skapte kritiske situasjoner på Ålesund sykehus. For en tid tilbake fikk sykehuset imidlertid en ny avdeling utformet på barns premisser, og som møter endringene i medisinsk behandling. Nå høster Ålesundbygget heder for sine kvaliteter i et nasjonalt forbildeprosjekt.