Skip to main content

Pressemeldinger Se alle 14 treff

Smestad gjenbruksstasjon får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Smestad gjenbruksstasjon får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   feb 23, 2021 11:08 CET

Arkitektur skaper verdi er et prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge, for å formidle hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Ved Smestad gjenbruksstasjon vektlegges: • Smartere håndtering av avfallsmengden • Et viktig bidrag til sirkulærøkonomien • Bedre luftkvalitet enn ved utendørs avfallsstasjoner • Oppleves som en god arbeidsplass

Vestfold krematorium får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Vestfold krematorium får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   sep 24, 2020 12:37 CEST

Arkitektur skaper verdi formidler hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Ved Vestfold krematorium trekkes blant annet frem: • Samlokalisert tilbud for flere kommuner • Imøtekommer behovet fra ulike religioner og trosretninger • Utformet så det også blir en god arbeidsplass • Overskuddsvarme lagres og brukes til snøsmelting om vinteren

Årvollskogen borettslag får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Årvollskogen borettslag får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   sep 11, 2020 09:57 CEST

En billig industritomt på Årvoll ble omregulert til boligformål og 300 leiligheter. Jensen & Skodvin Arkitekter satte ulike typer boliger sammen for å sikre mangfold og et varig, godt bomiljø. Utformingen skaper et trygt og sosialt bomiljø, og har positiv påvirkning på nærmiljøet rundt. Prosjektet resulterte dessuten i en uventet fortjenestemulighet for utvikler.

Mat- og merkevarehuset får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Mat- og merkevarehuset får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemeldinger   •   jun 30, 2020 12:22 CEST

Arkitektur skaper verdi formidler hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Ved mat- og merkevarehuset trekkes frem: • De ansatte trives langt bedre enn før • Lyser opp et ellers mørklagt område • 93 % av byggeavfallet fra den gamle fabrikken sortert for gjenvinning • Energibrønner gir lavere oppvarmingskostnader og et lavt energiforbruk