Gå videre til innhold
Norsk helsearkiv på Tynset (foto: Arkivverket)
Norsk helsearkiv på Tynset (foto: Arkivverket)

Pressemelding -

Nyansettelser ved Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv har ansatt 26 nye medarbeidere. Av disse er 18 produksjonsmedarbeidere, to IT-rådgivere, fem rådgivere i seksjon for Brukerkontakt, samt fagdirektør, som skal lede for seksjon for IT og helsearkivregisteret. Totalt er det nå ansatt 43 medarbeidere ved Norsk helsearkiv på Tynset.

Norsk helsearkiv har fått variert og bred kompetanse med nyansettelsene. De nyansatte styrker den arkivfaglige kompetansen ved Norsk helsearkiv, som strekker seg fra mastergradsnivå til enkeltemner og årsstudium. Det er nå ansatt 12 medarbeidere som har gått arkiv- og samlingsforvalting ved Tynset høgskolesenter. I tillegg har tre ansatte har høyere arkivfaglig kompetanse og erfaring.

Helsearkivet er også godt dekket med helsefaglig kompetanse, noe som er viktig for arbeidet ut mot sykehusene og det materialet som skal inngå i helsearkivregisteret. Veiledning av sykehusene for avlevering av materiale og forskere blir viktige oppgaver for Norsk helsearkiv framover.

Norsk helsearkiv har også ansatt Fagdirektør for Seksjon for IT- og helsearkivregister. Ole Brevik er 54 år, og kommer fra Trondheim. Han har bred erfaring med systemutvikling, forskning og IT-arkitektur, og vil bli en meget erfaren og kompetent leder for seksjonen. I tillegg er to nye rådgivere ansatt, som styrker IT-kompetansen ved helsearkivet.

Norsk helsearkiv er blitt en kompetansebedrift med erfarne og kompetente medarbeidere innen mange områder. Norsk helsearkiv skal bli et nytt, nasjonalt helseregister i Norge, og da vil den brede sammensetningen av kompetanse bli avgjørende for å lykkes. Norsk helsearkiv er godt fornøyd med rekrutteringen så langt.

Per 15. september vil Norsk helsearkiv ha i alt 43 faste ansatte, med en fordeling som ser slik ut:

Seksjon for digitalisering: 25 ansatte

Seksjon for brukerkontakt: 7 ansatte

Seksjon for IT- og helsearkivregister: 10 ansatte

I tillegg: Direktør, Bjørn Børresen

HER ER DE NYANSATTE

Produksjonsmedarbeidere:

Bente Fossen – Kvikne, Tynset

Kjersti Elisabeth Fuglerud - Tynset

Ingrid Hemming - Røros

Gjertrud Johansen - Bergen

Stein Marius Myhre - Ottestad

Jon Olav Nygård - Tynset

Giedre Praskeviciute - Tynset

Heidi Tinbod Remen - Trondheim

Justyna Romanek - Tynset

Silje Røe - Tynset

Henning Sand - Rendalen

Ingunn Sjoner - Alvdal

Joanna Karolina Stefaniak - Tynset

Birgitte Torgersen - Tynset

Else Marit Framnes Vingelen - Tynset

Roselyn Øien - Tynset

Guri Synnøve Ågnes - Tynset

Marianne Nygård - Alvdal

Rådgivere på brukerkontakt:

Kristinn Leifsson - Alvdal

Kjersti Aasgård – Vingelen, Tolga

Cecilie Kornsæther - Tynset

Maria Hagerup-Jenssen - Folldal

Elin Bjørnstad-Tuveng - Tynset

Rådgivere på IT- og helsearkivregisteret:

Are Antonsen - Tromsø

Harald Sletten - Tynset

Fagdirektør seksjon for IT- og helsearkivregisteret:

Ole Brevik - Trondheim

Tirsdag 4. juni kl. 15:50 er det offisiell åpning av Norsk helsearkiv, som starter med at Tynset sykehus avleverer de første pasientjournalene med trillebår. Kulturminister Trine Skei Grande og helseminister Bent Høie vil stå fornøkkeloverrekkelsen, og det blir musikk og åpent hus for publikum.

Emner


Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Riksarkivaren er nasjonal fagmyndighet for arkiv med oppgaver etter arkivloven. Arkivverket skal utvikle og styrke arkivarbeidet på landsplan og har et særlig ansvar for nasjonal koordinering av privatarkivfeltet. Arkivverket har også et særskilt ansvar for å ivareta dokumentasjon av det samiske sivile samfunn.

Arkivverket har omlag 300 ansatte. For mer informasjon se www.arkivverket.no.

Pressekontakt

Helen Daae Frøyseth

Pressekontakt Seniorrådgiver Pressekontakt, pressemeldinger +47 48220992

Relatert materiale

Relaterte nyheter