Gå videre til innhold
Inga Marja Steinfjell. Foto: Samisk arkiv.
Inga Marja Steinfjell. Foto: Samisk arkiv.

Pressemelding -

Sámi arkiiva / Samisk arkiv i Kautokeino har fått ny leder - Inga Marja Steinfjell. Hun tiltrer stillingen i august.

Inga Marja kjenner det samiske kulturlandskapet og har god innsikt i samisk samfunnsliv. Hun har erfaring fra media blant annet som produsent og programleder for spesialsendinger om samiske samfunnsforhold for Sveriges Radio. Inga Marja fullfører nå en mastergrad i urfolksjournalistikk. I perioden 2010 til 2013 ledet hun arbeidet med å bygge opp Samiskt språkcentrum i det svenske Sametinget. Oppdraget var informasjon og revitalisering av samiske språk og påvirkning av folks holdninger til samisk. Inga Marja har ambisjoner om å skape engasjement og oppmerksomhet om samisk kulturarv og bidra til at den blir dokumentert og digitalisert. Hun ser det også som viktig å få spor etter alle samfunnslag i hele Sápmi i arkivet, også de som ikke figurerer i det skrevne.

Samisk arkiv ble opprettet som en stiftelse for å finne og ta vare på kilder til samisk kultur, historie og samtid. Fra 2005 har institusjonen vært en del av Arkivverket, med Riksarkivaren som øverste leder.

Arkivet har et landsdekkende ansvar for mottak av samiske privatarkiver. Disse arkivene er viktig historisk dokumentasjon og kilder til å forstå ulike sosiale, kulturelle og politiske prosesser i det samiske samfunn. Samisk arkiv samarbeider med urfolksinstitusjoner, forskningsmiljøer, organisasjoner og lag både i Norge, i Norden og internasjonalt. Institusjonen igangsetter og gjennomfører en rekke prosjekter for å ta vare på, tilgjengeliggjøre og tilrettelegge digitalt samlinger og arkiver.

Samisk arkiv er lokalisert i Guovdageaidnu - Kautokeino, i kunnskapssenteret Diehtosiida, hvor blant annet Samisk høyskole holder til.

Emner

Tags

Regions


Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Riksarkivaren er nasjonal fagmyndighet for arkiv med oppgaver etter arkivloven. Arkivverket skal utvikle og styrke arkivarbeidet på landsplan og har et særlig ansvar for nasjonal koordinering av privatarkivfeltet. Arkivverket har også et særskilt ansvar for å ivareta dokumentasjon av det samiske sivile samfunn.

Arkivverket har omlag 300 ansatte. For mer informasjon se www.arkivverket.no.

Pressekontakt

Helen Daae Frøyseth

Pressekontakt Seniorrådgiver Pressekontakt, pressemeldinger +47 48220992