Nyhet -

Er med på gjenoppbyggingen av YME-feltet

- Med fleksibilitet, nye digitale løsninger og lang fagerfaring evner Beerenberg også å utføre prosjekter med korte tidsfrister, slik oppdraget på YME-feltet er et godt eksempel på, forteller prosjektleder Espen Hjortland.

YME er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir utbygget på ny etter at utvinning har vært avsluttet. Beerenberg er med på denne reisen og har i det siste året utført oppgaver innen disiplinene isolering, stillas, overflatebehandling, (ISO), tilkomstteknikk (TT) i tillegg til mekaniske tjenester, på oppdrag fra Aker Solutions.

-Vi fikk det første oppdraget på YME i kjølvannet av EPCI-avtalen med Aker Solutions der vi utførte ISO- og TT-tjenester i forbindelse med hook-up kontrakten på Gina Krog-plattformen (som ble ferdigstilt våren 2017), forteller prosjektleder i Engineering, Competence and Technology (ECT), Espen Hjortland.

Komplekst oppdrag
Gode tilbakemeldinger fra kunden om Beerenbergs utførelse i dette prosjektet førte direkte til videre oppdrag på YME.
-Vi kom inn helt i startfasen og utførte opprensing av eksisterende caisson*, i tillegg til installasjon av inspeksjonsdekk (spiderdekk) Dette var et komplekst oppdrag som innbefattet engineering, plan, løft og metode, ISO-tjenester, tilkomstteknikk og materialleveranser, sier Espen Hjortland.

Denne jobben genererte også videre arbeid for selskapet.
- Med bakgrunn i god utførelse fikk vi en forlenget rammeavtale for fase to der wellhead** modulen (WHM) ble installert på caisson, ute i havet, og hvor vi også her utfører tjenester innen ISO, TT og mekanisk.

Slik så caisson ut før Beerenberg rensket toppen og installerte spiderdekk. Det måtte også sveises på støtte for å holde caisson i ro under vinterstormene.

En stor del av scopet er montering av rørisolering og isolasjonskasser.
- Samtlige isolasjonskasser blir digitalt oppmålt om bord ved hjelp av scanning og videre 3D-designet og produsert i vår fabrikk i Polen. Deretter blir de ferdigproduserte kassene sendt til Norge for montering. Dette viser seg å være en effektiv prosess da ledetiden fra scanning til levering har vært svært kort.
På YME-oppdraget utfører Beerenberg også tradisjonelle ISO fag og av der overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, sandblåsing, dekksbelegg i tillegg til bygging av hengestillas, fasadestillas, tilkomst og værdekking for å nevne noe.

Caisson med Wellhead modulen på plass.

Ikke hyllevarer
Hele prosessen har vært kompleks og har involvert store deler av selskapets avdelinger og tjenester.
- Jeg vil fremheve at logistikken internt har vært et av suksesskriteriene for at alt har gått sømløst. Materiell og utstyrsbehovet er ikke såkalte hyllevarer, men mest skreddersøm der det til enhver tid er mange detaljer å forholde seg til. All honnør til alle involverte for høy kvalitet i alle ledd, helt fra håndtering av bestilling, lager, logistikk og til utførelse av jobbene, sier han.

- Vi har fått tilbakemeldinger fra oppdragsgiver at prosjektgjennomføringen har vært gjennomgående god, noe som er svært gledelig, for oss alle. Det er gøy når kunden kommer med en utfordring og vi klarer å finne løsninger som vi i utgangspunktet ikke hadde svar på.

I prosjekter av en slik karakter kreves det fleksible medarbeidere.
- Denne typen oppdrag har en annerledes dynamikk enn langsiktige vedlikeholds- eller nybyggsoppdrag, og krever blant annet stor grad av fleksibilitet og evne til å håndtere raske endringer. Det har til tider vært i sving mer enn 20 personer per rotasjon som har vist at de uten problem tar ting på sparket når det trengs innimellom, sier Hjortland fornøyd.

Snart produksjonsstart
Neste fase er oppkobling og klargjøring av plattformen “Maersk Inspirer” som er det siste som skal på plass i løpet av våren, før oppstart av produksjon på feltet.
- Vi er fornøyd med å ha vært en del av dette oppdraget og har fått gode tilbakemeldinger på prestasjonene både innen HMS, kvalitet og produktivitet. Vi har også et sterkt ønske om å være med i siste fase, men om vi får anledning til det får tiden vise, sier han.


Prosjektleder Espen Hjortland


Økt omfang av mindre prosjekter
Hjortland tror at bransjen i større grad vil oppleve at kundene etterspør tjenester som kan utføres innen korte frister og på prosjekter som har mye kortere leveringstid.
- Min opplevelse er at denne typen prosjekter vil øke i omfang, noe som er spennende for oss og som vil gi store muligheter. Våre bidrag på YME, i tillegg til tilsvarende oppdrag, har gjort oss enda bedre rustet til å håndtere lignende oppdrag i fremtiden.

Helt på toppen av installasjonen: tilkomsttekniker fra Beerenberg i toppen av flammebommen. Inspeksjon av fakkeltupp med den beste utsikten over Danmark i bakgrunnen.

Fakta om YME:

Yme-feltet er et oljefelt som ligger i den sørøstre delen av Nordsjøen, 110 km sørvest for Egersund. Produksjonsstart var 27. februar 1996, og 7,9 millioner Sm3 olje ble utvunnet før feltet stengte ned 17. april 2001.

Yme feltet ble vedtatt gjenåpnet i 2007, men dette prosjektet ble skrinlagt i 2012. Dette ble karakterisert som et av de største skandaleprosjektene noen gang i Norge, med en kostnad på prosjektet før skrinlegging på 14 milliarder kroner.

Repsol leverte 19. desember 2017 sine planer for en ny utbygging av Yme-feltet.
Feltet utvikles ved bruk av eksisterende innretninger som ble installert på feltet i forbindelse med forrige utbygging i 2007. Produksjon planlegges fra den oppjekkbare plattformen Mærsk Inspirer og forventes å starte opp i løpet av andre kvartal 2020.

* Innretning som fungerer som et arbeidsrom ved undervannsarbeid (også kalt senkekasse)
** Wellhead, eller brønnhode, er komponenten på overflaten av en olje- eller gassbrønn som gir det strukturelle og trykkholdige grensesnittet for bore- og produksjonsutstyret.

Pressekontakt

Ole Klemsdal

Pressekontakt Vice President Communications Presse 91101791