PostNord signerer avtale med Bluegarden!

Nyheter   •   jan 31, 2018 14:52 CET

Bluegarden AS inngår avtale om å levere lønn og HR tjenester til 1500 ansatte i PostNord. Avtalen har en varighet på fem år med opsjon om forlengelse på to år.

For å løse PostNord sine utfordringer med mange systemer, manglende integrasjoner og mye manuell filhåndtering mellom ulike systemer har nå PostNord valgt Bluegarden som leverandør av lønn og HR.

PostNord fremhever at ved å velge Bluegarden får de nå en komplett løsning for lønn og HR med alt tilgjengelig på web og mobil for ansatte og ledere.

“Fra første møte fikk vi forståelse for at Bluegarden var en potensiell samarbeidspartner som skilte seg ut fra øvrige leverandører i markedet. Når vi nå har signert avtale om fremtidig samarbeid vil jeg trekke frem fire konkrete årsaker til at Bluegarden var et klart valg for PostNord.

 • Selve løsningen er etter vår vurdering markedets beste med tanke på å effektivisere arbeidsprosesser, selvbetjening, brukervennlige løsninger og mobilitet
 • Ved hjelp av Bluegarden vil PostNord lykkes med å digitalisere kjerneaktiviteter innen lønn og personal.
 • Videre så har Bluegarden tatt tak i selve oppdraget fra PostNord og besvart dette med fokus på merverdien som vil oppnås utover en standard leveranse.
 • Bluegarden kan også vise til en ambisiøs roadmap for årene fremover, med leveranser som ytterligere vil forbedre løsningen innen områder som er svært relevant for PostNord.

Til slutt vil jeg fremheve at Bluegarden har vært svært dyktig hva gjelder håndtering av PostNord som potensiell kunde. Høy profesjonalitet fra første møte, svært god evne til å sette seg inn i våre behov, tydelig og relevant i all kommunikasjon, og med et genuint ønske om å levere verdi for PostNord. Dette har vært helt avgjørende for valget av Bluegarden som fremtidig samarbeidspartner”

Linn Bjørgan, ansvarlig for Lønn og Personal, PostNord.

Med Bluegarden HR-Portal får PostNord:

 • Én selvbetjent enterprise løsning for ledere, medarbeidere og lønn og HR personell, som vil gi PostNord effektivisering og prosessforbedringer.
 • Automatisk overføring av lønnsdata til lønnssystemet for utbetaling
 • Et medarbeiderregister som bevarer historikk
 • En Onboarding/Outboarding løsning
 • En spesielt god løsning for sykefraværsoppfølging
 • Ett sikkert og felles sted for utarbeidelse og arkivering av digitale dokumenter og personalmapper
 • Ett mobilt og fullintegrert reise- og utleggssystem med saksflyt og automatisk overføring til lønnssystem for godkjenning
 • En løsning som garanterer å være GDPR kompatibelt

Bluegarden er en fremtidsrettet og profesjonell samarbeidspartner for de største virksomhetene innen lønn og HR med høyt fokus på effektive arbeidsprosesser, selvbetjening, brukervennlige løsninger og mobilitet. Bluegarden ønsker å legge til rette for at PostNord lykkes med sin digitale satsning gjennom løsninger og rådgivning som støtter opp under beste praksis innenfor lønn og HR!

«Det har vært en god prosess, og vi er svært stolte over å bli valgt og gitt tillit av PostNord som fremtidig partner! PostNord er en strategisk viktig kunde for oss og vi gleder oss til å komme i gang og ser frem til et godt partnerskap»

Gro Merethe Johnsrud, salgs- og markedsdirektør, Bluegarden AS.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Om PostNord

PostNord er den ledende leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger til, fra og innen Norden. Den samlede virksomheten tilbyr tjenester innen kommunikasjon og logistikk gjennom varemerkene PostNord og PostNordStrålfors. Det norske PostNord AS er en del av nordiske PostNord AB. I Norge er vi 1450 ansatte med 800 selvstendige sjåfører, og omsetter for ca 4,0 MRD NOK pr år. Vår virksomhet bygger på verdiene Pålitelig, Tilgjengelig, Forretningspartner og Bærekraftig.

Les mer om PostNord her

Bluegarden AS inngår avtale om å levere lønn og HR tjenester til 1500 ansatte i PostNord. Avtalen har en varighet på fem år med opsjon om forlengelse på to år.

Les mer »

Kode 401 foreslås tatt ut av a-meldingen i statsbudsjettet for 2018

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:46 CET

Enkelte næringsinntekter, gamle kode 401, foreslås tatt ut av a-meldingen fra og med 2018:

Nye permisjonsbeskrivelser

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:45 CET

I dag er det to verdier i kodelisten PermisjonsOgPermitteringsBeskrivelse: Permisjon og Permittering.

Avlønningstype utgår

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:44 CET

Fra 2018 skal det ikke lenger rapporteres på avlønningstype, i stedet skal det rapporteres på inntektsbeskrivelse.

Normrentesats for januar - februar 2018

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:42 CET

Normrentesatsen for rimelig lån i arbeidsforhold for januar og februar 2018 er fastsatt til 2,20%.

Bluegarden Digital sykmelding

Nyheter   •   nov 08, 2017 12:14 CET

Arbeidsgivere i hele landet må nå gjøre seg klare for å motta digitale sykmeldinger og søknad om sykepenger.

Normrentesats for september - desember 2017

Blogginnlegg   •   okt 03, 2017 18:59 CEST

Rentesatsen er uendret. Fastsatt rentesats for september - desember er 2,20 %.

Endringer i postnummerregisteret

Blogginnlegg   •   okt 03, 2017 18:58 CEST

Bring melder at 15.09.2017 foretar Posten endringer i postnummerregisteret.

Aller Media inngår avtale med Bluegarden

Pressemeldinger   •   jun 23, 2017 15:50 CEST

Bluegarden inngår avtale om å levere lønn og HR-tjenester (BPO) til Aller Media, et av Norges største og mest kjente mediekonsern. Avtalen har en varighet på 3 år med opsjon på forlengelse. Kontraktsverdien estimeres til ca 7 millioner kroner for 3 år.

Business process outsourcing (BPO) er en sterkt voksende trend innenfor lønn og HR og et viktig element i Bluegardens vekststrategi. Bluegarden er en av de ledende aktørene innenfor storkundesegmentet i alle skandinaviske land og avtalen som er inngått mellom Aller Media og Bluegarden viser at BPO-trenden fortsetter.

I tillegg til full outsourcing omfatter leveransen til Aller Media også brukervennlige løsninger for tidsoppfølging, rapporteringsløsning, mobile tjenester og sømløse integrasjoner mot 3. partssystemer ved bruk av servicebussen Bluegarden Integrasjon. I kjernen av leveransen ligger Bluegardens HR-Portal som sikrer sluttbrukerne en helhetlig og brukervennlig løsning å forholde seg til.

Aller Media har valgt en fremtidsrettet og profesjonell samarbeidspartner innen lønn og HR med høyt fokus på effektive arbeidsprosesser, selvbetjening, brukervennlige løsninger og mobilitet. Bluegardens løsninger vil understøtte Aller Medias digitale satsning ved å tilby tjenester og rådgivning som støtter opp under beste praksis innenfor lønn og HR.

«Det har vært en god prosess, og vi er svært stolte over å bli gitt tillit av Aller Media som deres fremtidige partner innenfor lønn og HR. Aller Media er en strategisk viktig kunde for oss fordi det er en betydelig og svært synlig aktør i en bransje som representerer spennende perspektiver for Bluegarden. Vi gleder oss til å komme i gang og ser frem til et godt og langsiktig partnerskap»

Morten Hveding Juel, administrerende direktør Bluegarden AS.

«Vi i Aller Media opplever at Bluegarden, gjennom sine løsninger og faglig kompetanse, møter våre krav og behov for denne tjenesteleveransen på en god måte. Vi ser frem til et godt samarbeid i tiden framover»

Hanne Haugsgjerd, konserndirektør for HR.


Om Aller Gruppen

Aller Media AS konsern er det fjerde største medieselskapet i Norge med en omsetning på ca 1,8 milliarder kroner. Vi er et innovativt, multimedialt mediekonsern som omfatter kjente nasjonale merkevarer med bred dekning og attraktive målgrupper.

For mer informasjon besøk deres hjemmeside: http://www.aller.no/


Kontaktpersoner

Kontaktperson hos Bluegarden:

Gro Merethe Johnsrud, Salgs- og markedsdirektør, tlf: 93 40 37 60

Kontaktperson hos Aller Media:

Hanne Haugsgjerd, Konserndirektør for HR, tlf: 90 08 23 97

Bluegarden er Skandinavias ledende leverandør av programvare, tjenester og rådgiving innen lønn og HR. Dette innebærer også løsninger for rekruttering, kompetanseutvikling, refusjon, tidsregistrering, arbeidsplanlegging, pensjon og opplæring.

For mer informasjon besøk vår hjemmeside og følg oss på:

Linkedin
Facebook

Bluegarden inngår avtale om å levere lønn og HR-tjenester (BPO) til Aller Media, et av Norges største og mest kjente mediekonsern. Avtalen har en varighet på 3 år med opsjon på forlengelse. Kontraktsverdien estimeres til ca 7 millioner kroner for 3 år.

Les mer »

Minstelønn – allmenngjøring av tariffavtaler

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 11:19 CEST

Arbeidstilsynet har oppdatert og distribuert allmenngjorte tariffavtaler om lønns- og arbeidsvilkår i forskriftene for

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Product & Marketing Manager
 • prphesbdsefpkowentncakact@bwblqtuebfgazprdmoenhj.ntiofm
 • 97 50 59 15

Om Bluegarden Norge AS

Lønn & HR

Bluegarden er en ledende leverandør av Lønn & HR tjenester i Norge. Vi leverer en komplett, skybasert selvbetjeningsløsning for effektiv og enkel tilgang til alle lønns- og HR data – alt fra ett sted!
Vi leverer lønn og HR til noen av Norges største virksomheter. Selskapet tilbyr selvbetjeningsløsninger og produserer årlig 2 millioner lønnsslipper og utbetaler mer enn 60 milliarder kroner i lønn for sine kunder. Dette innebærer også løsninger for blant annet innrapportering av a-melding, lønnsforhandling, rekruttering, kompetanseutvikling, refusjon, tidsregistrering, arbeidsplanlegging, pensjon og opplæring.

Adresse

 • Bluegarden Norge AS
 • Kirkegata 25
 • 0153 Oslo
 • Norge