Pressemelding -

Hyttefolket slurver med brannsikkerheten

En undersøkelse foretatt av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg i 2016, viser at rundt 8000 hytter i Norge ikke har røykvarsler, og hele 15000 hytter mangler slokkeutstyr.

- Undersøkelsen viser med all tydelighet at noen ikke tar brannsikkerheten tilstrekkelig på alvor, sier adm. direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.

- En fritidsbolig har de samme lovpålagte krav til røykvarsler og slokkeutstyr som en vanlig bolig. Det viktigste er likevel at slikt utstyr bidrar til å redde liv og verdier. Vår klare oppfordring er at man tar dette på alvor, og påser at hytta er utstyrt slik den skal være, sier Søtorp.

Tall fra Finans Norge viser at det gjennomsnittlig brenner i rundt 1000 fritidsboliger i Norge pr. år. Gjennomsnittlig forsikringsutbetaling er på hele 300.000 kroner for disse brannene.

- Brannsikkerhet er ekstra viktig på hytta, siden det kan ta lang tid for det lokale brannvesenet å rekke fram. På hytta må du selv være forberedt på å slokke en eventuelt brann, sier Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Hyttefolket bekrefter også at de legger nedmye håndverksmessig egeninnsats. En tredjedel sier i undersøkelsen at de utfører arbeid på hytta av håndverksmessig karakter, uten å være faglært til dette.

- Det er ikke sikkert at forsikringen dekker uheldige forhold og hendelser som oppstår som følge av slik egeninnsats, sier Irgens.

Nå i påsken skal brannvesen over store deler av landet ut og treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut en trykksak utformet som en minihytte, samt røykvarslerbatterier. Minihytta skal henges opp et egnet sted i den virkelige hytta, og gir en god oversikt hva man må tenke på for å unngå brann. Den har også et magasin til ekstra røykvarslerbatteri slik at man alltid har dette tilgjengelig. Kampanjen utføres av brannvesenet i de fleste av landets store hyttekommuner i samarbeid med Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

Tryg Forsikring og Norsk brannvernforening anbefaler følgende sjekkliste på hytta:

 • Test røykvarsleren hver gang du tar hytta i bruk.
 • Gå aldri fra levende lys.
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
 • Askeavfall må håndteres på en forsvarlig måte.
 • Ikke gå fra hytta med elektriske husholdningsapparater i bruk.
 • Ved bruk av gass: Sjekk utstyret jevnlig.
 • Påse at hytta har tilstrekkelig med brannslokkeutstyr.
 • Sørg for å utføre alle bygningsmessige endringer etter gjeldende regelverk.
 • Sjekk skorstein og ildsted. Fei skorstein etter behov.

Kontaktinformasjon for media:

Rolf Søtorp, adm. direktør i Norsk brannvernforening Tlf: 905 35 643
Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring Tlf: 900 94 409

Related links

Emner

 • Bygg, eiendom

Kategorier

 • informasjonskampanje
 • hytte
 • fritidsbolig
 • påske

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle. Gjennom informasjon, kunnskapsformidling, rådgivning og sertifisering hjelper vi mennesker og virksomheter til å ta ansvar for brannsikkerheten.

Kontakter

Mari Bræin Faaberg

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 94057340

Rolf Søtorp

Pressekontakt Administrerende direktør 90535643

Sturle Hagen

Pressekontakt Senior informasjonsrådgiver 41611030