Gå videre til innhold
Vil du holde deg oppdatert om nærmiljøsatsingen på Vestli?

Blogginnlegg -

Vil du holde deg oppdatert om nærmiljøsatsingen på Vestli?

Utvikling av Vestli er et eget prosjekt under Groruddalssatsingen, som jobber med en rekke tiltak for et bedre nærmiljø. Prosjektet har flere tiltak og arrangementer på gang – hold deg oppdatert gjennom våre nyhetsbrev!

Prosjektet ble etablert i 2017, og har de siste to åra hatt en særlig satsing på møteplasser og uteområder, både med oppgradering og vedlikehold av eksisterende, samt etablering av nye.

Utvikling av delbydel Vestli har også gjennomført en rekke tiltak, blant annet:

Vi har fortsatt mye å jobbe med. Veien videre for Tokerudparken/Langårdsfeltet kan for eksempel bli veldig spennende! Har du lyst til å følge med på hva som skjer i prosjektet «Utvikling av delbydel Vestli»? Da kan du få informasjon rett i inboxen din! 

Meld deg på våre nyhetsbrev til prosjektleder Miriam Olsbø, e-post: miriam.olsbo@bsr.oslo.kommune.no.

Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø skal i perioden 2017-2022 ha et særskilt fokus på delbydel Vestli. Arbeidet startet i 2017 med en undersøkelse om befolkningens behov og ønsker, og områdets utfordringer og muligheter. Basert på denne analysen ble det etablert et prosjekt, «Utvikling av delbydel Vestli». 


Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo