Skip to main content

Bydel Stovner vil ha dine grønne forslag

Nyhet   •   nov 01, 2018 15:55 CET

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. I den anledning ønsker Bydel Stovner å involvere befolkningen og frivillige organisasjoner til å komme med sine innspill til gode miljøtiltak. Har du noen gode forslag?

21 prosent av befolkningen i Bydel Stovner kjenner til at Oslo ble tildelt europeisk miljøhovedstad 2019, i følge publikumsundersøkelsen 2018. Derimot blir 31 prosent av Stovners befolkning inspirert til økt miljøinnsats på grunn av denne tildelingen. 

Bydel Stovner ønsker å engasjere bydelens lag og foreninger, friviligheten, lokalt næringsliv og innbyggerne. Forslagene skal være innspill til hva befolkningen eller forslagsstillerens organisasjon kan gjennomføre selv, som enkeltpersoner, frivillige lag eller borettslag og sameier. Innspillene skal brukes til å utvikle et nabolagsprogram i bydelen, og du kan sende inn gode forslag helt fram til 7. november. 

Dine innspill tas med videre i arbeidet med nabolagsprogrammet, og denne prosessen er det politikerne i bydelen som tar stilling til. 

Aktuelle temaer er sunn og bærekraftig livstil, grønn mobilitet, attraktive byområder og grønne jobber og innovasjon. Ønsker du mer informasjon om miljøhovedstadsåret? Klikk her.

Kriterier til aktiviteter

  • Ha en kobling til målene for Oslo som europeisk miljøhovedstad med spesielt fokus på målet om å synliggjøre og forsterke folkets grønne skifte
  • Bidra til å aktivisere befolkningen til videre innsats i det grønne skiftet
  • Addressere befolkningens mangfoldighet i alder, bakgrunn og økonomi. Den sosiale dimensjonen i miljøarbeidet må inkluderes i markeringen i 2019 og barn og unge er en spesielt prioritert målgruppe
  • Involvere lokale samarbeidspartnere og lokalt næringsliv
  • Gjennomføres i 2019, men kunne kobles til en langsiktig innsats ved at man bygger videre på eksisterende initiativ, nettverk og aktiviteter

Som en markering av miljøhovedstaden har bydelsutvalget vedtatt at det skal utarbeides en skisse med forslag til innhold, fremdrift og ramme for bydelens miljø- og klimaplan. Målet med denne klimaplanen er å redusere bydelens klimautslipp direkte samtidig som at det skal gi en grønn effekt for bydelens innbyggere og næringsliv. Denne planen skal legges fram for politisk behandling i 2019. Du kan lese mer om den politiske saksgangen her

Du kan sende inn dine forslag til tiltak til postmottak@bsr.oslo.kommune.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.