Gå videre til innhold
​Tilskuddsmidler til barn og unge i Bydel Stovner

Nyhet -

​Tilskuddsmidler til barn og unge i Bydel Stovner

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som driver tiltak for barn og ungdom i Bydel Stovner. Virksomhetene må ha et organisasjonsnummer og være registrert i frivillighetsregistret.

Søknadsfrist er 22. april 2019.

Målgruppe: Barn og ungdom 9 – 23 år

Ordningen skal inspirere bydelens frivillige organisasjoner, lag og foreninger til å igangsette tiltak for barn og unge som kan supplere bydelens egne tiltak.

Hva kan det søkes om midler til?

Tiltaket skal fremme aktivitet, inkludering og deltakelse, og være åpent, uforpliktende og gratis for målgruppen. Aktivitetene må foregå i bydel Stovner. Organisasjonen må ha et system for å sikre at alle som arbeider med barn og unge har gyldig politiattest.

Hva støttes?

Kostnader til utstyr, leie av anlegg, markedsføring, lønn til instruktører og administrasjon. Kostnadene skal stå i forhold til tiltakenes størrelse. Tiltaket må i all hovedsak være drevet av frivillige og utgifter til lønn, honorarer og administrasjon må gjenspeile dette.

For å søke må du fylle ut søknadsskjema. Dette finner du nederst i saken. 

Søknad sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no og merkes «Søknad om tilskuddsmidler til barne- og ungdomstiltak i Bydel Stovner»

Alle søkere blir kontaktet når vedtaket er fattet. Svarbrev sendes som digitalpost til virksomheten.

Emner

Tags

Pressekontakt

Caroline Rømming Varmbo

Caroline Rømming Varmbo

Seksjonsleder, seksjon nærmiljø 907 30 124

Relatert materiale