Gå videre til innhold

Kontakter

Ole Gunnar Honningsøy

Ole Gunnar Honningsøy

Head of Department
Ann-Kristin Schram

Ann-Kristin Schram

Pressekontakt CMO +47 40 87 43 97
Halvard Gavelstad

Halvard Gavelstad

Adm. direktør 92664092

Informasjon til byggnæringen

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling.

Byggtjeneste
Stensberggata 27
0170 Oslo
Norge