Gå videre til innhold
Byggtjeneste åpner opp NOBB, og gir fri tilgang til all produktdata og vareinformasjon

Pressemelding -

Byggtjeneste åpner opp NOBB, og gir fri tilgang til all produktdata og vareinformasjon

For å legge til rette for en digital informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden, har Norsk Byggtjeneste AS (Byggtjeneste) besluttet å åpne opp produkt- og informasjonsdatabasen NOBB for hele markedet. Entreprenører, arkitekter, rådgivere, saksbehandlere, IT leverandører og andre som søker etter relevante produktdata til bruk i f. eks BIM, får nå tilgang til all produktinformasjon som er tilgjengelig i den omfattende varedatabasen NOBB, gratis. Dette innebærer at brukerne av åpen NOBB gis adgang til å benytte hele informasjonsbredden i Norsk Byggevarebase (NOBB), bortsett fra indekspris.

– På basis av diskusjonen som har vært den siste tiden rundt eierskap til vareinformasjonen, så har eierne og styret i Byggtjeneste hatt en gjennomgang og blitt enige om å endre forretningsmodellen til NOBB. Det betyr at vi kan tilby vareinformasjonen i basen kostnadsfritt til markedet, sier Asbjørn Vennebo, styreleder i Byggtjeneste og adm. dir. i Optimera.

Kvalitetsløft gjennom én produkt og informasjonsbase for næringen

Styreleder i Byggevareindustriens Forening, Isola-sjef Bjørnar Gulliksen, som også sitter i styret i Byggtjeneste, er også godt fornøyd med løsningen de nå har kommet frem til.

– Dette er en god løsning for hele næringen. Vi som byggevareprodusenter er opptatt av å øke kvaliteten på grunndatabasen, og det å kunne fokusere 100 prosent på én base er veldig positivt. Dette vil helt klart kunne være med på å heve kvaliteten på innholdet i NOBB ytterligere, mener Gulliksen.

– Nå kan vi få til et felles løft rundt kvaliteten på innholdet og vi kan utvikle nye verdiskapende løsninger for næringen basert på disse grunndataene, sier Gulliksen.

Viktig skritt

­– Vi tror dette er et viktig steg i en stadig mer digitalisert verden der ulike applikasjoner skal snakke sammen. Ved å åpne opp for bruk av vareinformasjonen vil den bli enda mer tilgjengelig for flere og være et viktig bidrag i å utvikle en mer strømlinjeformet informasjonsflyt, mener Halvard Gavelstad, adm. dir i Byggtjeneste.

Den enkelte vareeier eier sin egen vareinformasjon i NOBB-databasen. Byggtjeneste har imidlertid eierrettighetene til NOBB nr., varetekst og det strukturelle innhold legger Gavelstad til.

At NOBB-basen nå gjøres fritt tilgjengelig er en viktig og riktig beslutning, kommenterer Jan Hestås, styreleder i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA). Hestås, som er konsernsjef i Kruse Smith, mener at det som nå skjer er en forutsetning for den digitale utviklingen av næringen.

– Det at vi har én felles base å forholde oss til er veldig bra - det er ikke heldig om man skulle bygge opp flere parallelle baser. Derfor er det positivt at Byggtjeneste har kommet frem til denne beslutningen og dette vil være viktig for hele næringen, men også for NOBB og industrien i tiden fremover, mener Hestås.

I NOBB-basen ligger det nå inne rundt 900.000 produkter fordelt på rundt 700 vareeiere.
Se mer på: http://byggtjeneste.no/nobb-norsk-byggevarebase/.

Related links

Emner


Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen.  Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet.

Pressekontakt

Halvard Gavelstad

Halvard Gavelstad

Adm. direktør 92664092

Informasjon til byggnæringen

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling.

Byggtjeneste
Stensberggata 27
0170 Oslo
Norge