Gå videre til innhold
Fra venstre : Halvard Gavelstad Norsk, Byggtjeneste AS, Kimmo Lehtonen Rakennustieto Oy, Christer Green Byggmaterialhandlarna og Vilma, Jussi Kaskia Rakennustieto Oy, Ole Gunnar Honningsøy, Norsk Byggtjeneste AS
Fra venstre : Halvard Gavelstad Norsk, Byggtjeneste AS, Kimmo Lehtonen Rakennustieto Oy, Christer Green Byggmaterialhandlarna og Vilma, Jussi Kaskia Rakennustieto Oy, Ole Gunnar Honningsøy, Norsk Byggtjeneste AS

Pressemelding -

Byggtjeneste leder an nordisk samarbeide om produktegenskaper til bruk i BIM, handel og Software løsninger

Norsk Byggtjeneste AS, Byggmaterialhandlarna AB og Rakennustietio Oy har inngått en intensjonsavtale om standardisering av produktegenskaper.

Byggtjeneste er sektoransvarlig for ETIM-Bygg i Norge. Byggtjeneste har utviklet og leverer Norsk Byggevarebase (NOBB) til aktører innenfor handel og industri i byggenæringen. Databasen er byggenæringens største og mest utbredte varedatabase for vareinformasjon og grunndata. NOBB er et oppslagsverk for å søke og finne vareinformasjon, korrekte grunndata, pris, logistikkdata, bilder og dokumentasjon og effektiviserer bransjens behov for strukturerte og kvalitetssikrede grunndata.

ETIM Norge er et samarbeid med de tre store fagområdene innenfor Byggebransjen.

Elektro, VAVVS og Bygg går sammen om samordning og standardisering gjennom sine respektive produktdatabaser EFO, NRF og NOBB.

For å møte både nåtidens og fremtidens behov for digitalisering samordner vi innholdet i våre tre produktdatabaser med grunnlag i en internasjonal begrepsstruktur – ETIM.

I tillegg til samordningen i Norge, er det gjort tilsvarende i Sverige og Finland der elektro-, vvs- og bygg- fagene har besluttet å gå for ETIM strukturen.

Gjennom et slikt samarbeide vil ETIM dermed være den eneste datastrukturen som er forankret blant de tre viktigste fagområdene innenfor Byggenæringen i de nordiske land og den eneste strukturen som har en etablert, internasjonal styringsmodell som bidrar til å sikre at datainnhold og kvalitet er på et nødvendig nivå, sier avdelingsleder i Norsk Byggtjeneste Ole Gunnar Honningsøy

Ved å delta i ETIM vil Byggtjeneste forvalte relevante produktegenskaper som etableres i NOBB og bidra til at informasjonsgiverne i NOBB vil berike disse med sine verdier.

På denne måten vil det bli etablert produktegenskaper og verdier som er forankret og vedlikeholdt av de aktører som eier produktene.

Vi ser fram til dette samarbeidet for å etablere en nasjonal kontekst for egenskaper i de nordiske land sier Adm.dir Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste AS. Egenskapssettene som legges inn i ETIM vil også bli etablert i Building Smart Data Dictionary (BSDD) sier Gavelstad.

Emner


Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen. Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet.

Pressekontakt

Ole Gunnar Honningsøy

Ole Gunnar Honningsøy

Head of Department
Halvard Gavelstad

Halvard Gavelstad

Adm. direktør 92664092

Informasjon til byggnæringen

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling.

Byggtjeneste
Stensberggata 27
0170 Oslo
Norge