Gå videre til innhold
Administrerende direktør Anita Winsnes i Miljømerking Norge og avdelingsleder i Norsk Byggtjeneste AS, Ole Gunnar Honningsøy.
Administrerende direktør Anita Winsnes i Miljømerking Norge og avdelingsleder i Norsk Byggtjeneste AS, Ole Gunnar Honningsøy.

Pressemelding -

Byggtjeneste vil gjøre det enklere å finne miljømerkede byggevarer

Nå skal det bli det lettere for entreprenører og byggherrer å bygge miljøvennlig.

Et nytt samarbeid mellom Norsk Byggtjeneste AS og Svanemerket skal gjøre det enkelt å finne miljømerkede produkter i byggenæringens største produktdatabase, NOBB.

- Vi skal samarbeide med leverandørene i NOBB for å identifisere produktene som har svanelisens. En miljømerkelisens kan omfatte mange unike produkter fra en leverandør, så det er kompetansekrevende å gjennomføre denne sammenstillingen, sier Ole Gunnar Honningsøy, som er leder av Norsk Byggevarebase i Byggtjeneste..

Målsettingen er at alle produkter i NOBB som kommer fra leverandører som har lisens fra Svanemerket skal være identifisert og merket i NOBB i løpet av 2016.

- Byggenæringen er en av bransjene som belaster miljøet aller mest. Bransjen bruker mye ressurser, energi og kjemikalier som skaper mye avfall, sier han.

- Det har ikke vært lett for en entreprenør å finne informasjon om hva som er de mest miljøvennlige byggevarene, men nå blir dette mye enklere. Nå håper jeg mange bruker denne sjansen til å ta gode valg både for sitt byggeprosjekt og for fremtiden, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

Byggtjeneste eier og forvalter Norsk Byggevarebase (NOBB), et verktøy som er mye brukt i næringen. Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989, for å gjøre det enklere å ta de beste miljøvalgene. En svanemerket byggevare har dokumentert at den ikke inneholder tilsatte miljøgifter og at den er produsert på en energieffektiv, klimasmart måte.

Emner


Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen. Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet.

Pressekontakt

Ann-Kristin Schram

Ann-Kristin Schram

Pressekontakt CMO +47 40 87 43 97

Informasjon til byggnæringen

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling.

Byggtjeneste
Stensberggata 27
0170 Oslo
Norge