Gå videre til innhold
Fra venstre: Knut Mathisen, Senior Industry Development Manager i GS1 Norway, Halvard Gavelstad, CEO Byggtjeneste AS og Aleksander Bjaaland, CEO i Holte AS.
Fra venstre: Knut Mathisen, Senior Industry Development Manager i GS1 Norway, Halvard Gavelstad, CEO Byggtjeneste AS og Aleksander Bjaaland, CEO i Holte AS.

Pressemelding -

Byggtjeneste viser verden API-nyhet i Tokyo

Byggtjeneste viser hvordan buildingSMART og GS1 åpne standarder og elektronisk handelsformat NEB-supply virker sammen for å få informasjonen til å flyte i hele forsyningskjeden.

Norsk Byggtjeneste AS presenterer spennende API-nyhet på BuildingSMART International Summit i Tokyo.

Byggtjeneste har utviklet et generisk REST API som muliggjør søk etter produkter basert på egenskaper med bruk av bSDD identifikatorer (Guid’er). API-et returnerer basis produktinformasjon sammen med GTIN, for entydig identifisering av produktet. Prosjektet presenteres sammen med sammen med GS1 Norway og Holte AS. Prosjektet presenteres i plenum tirsdag, og ytterligere i detaljer i Product Room onsdag og torsdag.

Emner

Kategorier


Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen. Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet.

Pressekontakt

Ann-Kristin Schram

Ann-Kristin Schram

Pressekontakt CMO +47 40 87 43 97

Informasjon til byggnæringen

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling.

Byggtjeneste
Stensberggata 27
0170 Oslo
Norge