Gå videre til innhold
Full kontroll gjennom hele prosjektet
Full kontroll gjennom hele prosjektet

Pressemelding -

Full kontroll gjennom hele prosjektet

Byggtjeneste lanserer nå et nytt verktøy for å digitalisere og effektivisere verdikjeden i byggenæringen. ProsjektDok samler og sorterer produktinformasjon og gir entreprenøren full kontroll på produktdata i hele prosjektet livsløp.

Gjennom digital overvåkning av kjøp og leveranser samler ProsjektDok informasjon fra alle leverandører og underentreprenører. Dette gjøres ved hjelp av en nyutviklet Multikanal EDI-komponent.

Basert på brukerkrav

ProsjektDok er utviklet på bakgrunn av en innsiktsstudie hos flere store entreprenører for å sikre at brukerkrav blir oppfylt. Blant annet er det viktig for entreprenørene å enkelt kunne oppfylle lovkrav knyttet til miljø og dokumentasjon. ProsjektDok gjør det enklere for entreprenøren å levere på kravene til miljø, (BREEAM-NOR), kjemikalier (stoffkartotek/ EcoOnline) og FDV-dokumentasjon.

Full kontroll på produktdataene

Med ProsjektDok har entreprenøren tilgang på kvalitetssikrede produktdata fra produsentene gjennom bransjedatabasene NOBB, EFO og NRF. Handelstransaksjoner og dokumentasjon for varer innen bygg, elektro og VA/VVS samles inn. Byggtjeneste har inngått avtaler med Elektroforeningen (EFO) og Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og deres medlemmer. EFO og NRF eier og drifter henholdsvis EFO databasen og NRF databasen, mens Byggtjeneste eier NOBB.

Full kontroll på kjemikaliene

ProsjektDok inkluderer et detaljert, lovpålagt stoffkartotek som gir varslinger om prosjektets kjemikalier på en oversiktlig måte. Stoffkartoteket oppdateres i sanntid. Verktøyet gir beskjed om behov for risikovurdering og substitusjon. Byggtjeneste bruker sin strategiske partner EcoOnline AS som leverandør for stoffkartoteket.

Full kontroll på BREEAM-NOR

Byggtjenestes ProsjektDok hjelper med å organisere og dokumentere produktene som planlegges brukt i bygget/prosjektet i åtte BREEAM NOR–lister. Dette er verktøykassen for enklere produktplanlegging og -innkjøp, og for sjekk mot kravene som stilles for BREEAM-NOR-sertifisering.

Utviklet sammen med partnere

Byggtjenestes nye storsatsning er resultatet av to års målrettet og grundig utviklingsarbeid i samarbeid med blant annet: Kruse Smith, Backe Oppland, NCC, EcoOnline , Logiq og Norconsult.

Mer informasjon

CEO: Halvard Gavelstad: hga@byggtjeneste.no, mobil 926 64 092

CDO: Rupert Hanna, rjh@byggtjeneste.no mobil 982 14 417

www.byggtjeneste.no/prosjektdok

Emner

Kategorier


Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen. Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet.

Pressekontakt

Ann-Kristin Schram

Ann-Kristin Schram

Pressekontakt CMO +47 40 87 43 97

Informasjon til byggnæringen

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling.

Byggtjeneste
Stensberggata 27
0170 Oslo
Norge