Gå videre til innhold
Bildetekst: Jon Karlsen (til venstre) og Halvard Gavelstad. Foto: Arve Brekkhus, Byggeindustrien
Bildetekst: Jon Karlsen (til venstre) og Halvard Gavelstad. Foto: Arve Brekkhus, Byggeindustrien

Pressemelding -

Halvard Gavelstad slutter i Norsk Byggtjeneste AS

Etter 17 år som leder av Norsk Byggtjeneste AS har adm. direktør, Halvard Gavelstad, (62) bestemt seg for et taktskifte. Sommeren 2019 slutter han i Byggtjeneste og etablerer sin egen konsulentvirksomhet, men vil etter avtale med styret i selskapet stå i sin nåværende stilling inntil ny leder er på plass.

- Årene i Byggtjeneste har vært en inspirerende og faglig utfordrende reise i et godt samarbeid med sentrale aktører i byggenæringen, og ikke minst med dyktige kollegaer. Byggtjeneste har opparbeidet en sterk posisjon både nasjonalt og internasjonalt, og er godt rustet til å ta neste skritt som et nav i digitaliseringen av byggenæringen, noe jeg virkelig er stolt av, sier Gavelstad.

Gavelstad, som er utdannet sivilingeniør og MBA, har lang erfaring fra offentlig og privat virksomhet. Han kom til Byggtjeneste fra rådgiverbransjen. - De siste årene har jeg følt et savn etter mer faglige oppgaver, og nå var tiden moden, sier Halvard Gavelstad.

Halvard Gavelstad har gjort en fremragende jobb som leder av Norsk Byggtjeneste, sier styreleder Jon Karlsen, adm. direktør i Glava AS og i Saint Gobain Byggevarer AS. Han opplyser at styret umiddelbart starter prosessen med å finne en ny leder av selskapet. - Byggtjeneste har opparbeidet seg en solid posisjon som skal videreutvikles i samarbeid med hele næringens verdikjede, sier Karlsen som fremholder at Byggtjenestes visjon om å effektivisere byggenæringen skal videreføres også under ny ledelse.


Nærmere opplysninger:

Norsk Byggtjeneste AS

Styreleder Jon Karlsen, telefon 906 98 082

Adm. direktør Halvard Gavelstad, telefon 926 64 092

Emner


Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen. Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet.

Pressekontakt

Ann-Kristin Schram

Ann-Kristin Schram

Pressekontakt CMO +47 40 87 43 97

Informasjon til byggnæringen

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling.

Byggtjeneste
Stensberggata 27
0170 Oslo
Norge