Gå videre til innhold
Fra venstre: Halvard Gavelstad, Øyvind Skarholt og Jon Karlsen. Bilde: Byggeindustrien
Fra venstre: Halvard Gavelstad, Øyvind Skarholt og Jon Karlsen. Bilde: Byggeindustrien

Pressemelding -

Øyvind Skarholt – ny leder av Norsk Byggtjeneste AS

Øyvind Skarholt overtar som nye leder av Norsk Byggtjeneste etter Halvard Gavelstad. Skarholt som har vært leder for Byggevareindustriens Forening siden 2012 vil tiltre stillingen som adm.dir. med virkning fra 1. juni.

Øyvind Skarholt har utdannelse fra Forsvaret med Luftkrigsskolen, og har vært i næringen i nær 20 år. Han har hatt ledende stillinger innenfor økonomi, innkjøp og logistikk i Selvaagbygg og MAXBO-Løvenskiold.

I perioden som leder for Byggevareindustriens forening har han også vært styremedlem i Byggtjeneste og har dermed opparbeidet seg god innsikt i selskapet.

I tillegg har Skarholt engasjert seg mye i arbeid knyttet til digitaliseringen av byggenæringen med verv i styrene til buildingSMART Norge, GS1 Norge, Construction Products Europe og i BNLs arbeid med "Digitalt veikart".

- Vi er godt tilfreds med at Øyvind Skarholt nå skal overta roret som leder av Byggtjeneste etter at Halvard Gavelstad gir seg etter 18 år sjefsstolen. Halvard har gjort en flott jobb som eierne og styret er svært takknemlig for – uttaler styreleder Jon Karlsen.

- Det har vært en meget grundig prosess i styret som vi har jobbet med siden september i fjor. Vi valgte å ta oss god tid der vi gikk bredt ut med både annonsering og søk med ekstern bistand på hele prosessen. I det digitale skiftet hele næringen står overfor så har vi stor tro på at Byggtjeneste som bl.a. drifter NOBB-databasen – vil kunne være en meget sentral bidragsyter for hele næringen. Vi er trygge på at Skarholt har den kompetanse og de egenskaper som skal til for å kunne bidra positivt til dette.

=====

For nærmere kommentarer, kontakt:

- Styreleder Jon Karlsen i Norsk Byggtjeneste, tlf. 906 98 082

Om Norsk Byggtjeneste:

Norsk Byggtjeneste AS er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen.

Med Norsk Byggevarebase (NOBB) og Byggtjeneste Portalen tilrettelegger Byggtjeneste for effektiv digital transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden. Byggtjeneste eies av aktører i byggenæringen gjennom handel og industri.

Emner


Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen. Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet.

Pressekontakt

Ann-Kristin Schram

Ann-Kristin Schram

Pressekontakt CMO +47 40 87 43 97