Gå videre til innhold
Alexander Brage Hansen - Konferansier på NOBB-konferansen 2018
Alexander Brage Hansen - Konferansier på NOBB-konferansen 2018

Pressemelding -

Produktdata gir konkurransekraft

NOBB-konferansen,

Oslo, 18.-19. oktober 2018


Produktdata gir konkurransekraft

Henger du ikke med på digitaliseringen i byggenæringen mister du salg og kontrakter. Bli oppdatert på årets NOBB-konferanse i Oslo 18.-19. oktober.

Produktdataene avgjør innkjøp og bruk i ulike byggeprosesser. Om produktet blir valgt henger sammen hvor godt produktet er dokumentert.

Produktinformasjon er konkurransekraft. Årets konferanse tar tak i behovene i verdikjeden med Norsk Byggevarebase, NOBB, som kilde til produktdata. Velg mellom nær tretti inspirerende foredrag fra ulike brukergrupper i byggenæringen.

Silvija Seres om bærekraft

Hør Silvija Seres utfordre byggebransjen på bærekraft:

– Få har satset på bærekraft på en måte som virkelig har kostet dem. Jeg tenker litt sånn som Stormberg og Patagonia har jobbet med bærekraft innenfor klesbransjen, utfordrer Silvija Seres, teknologiekspert, matematiker og bedriftsrådgiver til Byggtjeneste.

Statsbygg pusher byggebransjen

Hør Statsbygg forklare hvorfor de krever en digital tvilling for alle nye prosjekter som får tilslag fra denne store byggherren:

– Vi som byggherre må være ambisiøse og tørre å stille krav, sier Anett Andreassen, fungerende prosjektdirektør i Digibygg. Statsbygg har blant annet begynt å stille krav om papirløse byggeplasser fra i høst.

Få produktet ditt synlig for entreprenørene

Hør Byggtjeneste forklare hvordan du får produktet ditt til å stikke seg ut i databasene: – Gjør produktet ditt synlig for entreprenørene, ellers blir du oversett, forteller rådgiver Ilni Rekstad i Byggtjeneste.

Produktinformasjon er livsviktig

– Digitalisering av produktinformasjon, det å skape de digitale tvillingene av produktene du leverer, er helt avgjørende for å overleve i morgendagens konkurranse, mener Einar Augedal, daglig leder i Bluestone PIM.

Påmelding og mer informasjon:

Ann-Kristin Schram

Markedssjef Norsk Byggtjeneste AS

aks@byggtjeneste.no

mobil: 40874397

https://byggtjeneste.no/nobbkonf/

Emner


Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen. Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet.

Pressekontakt

Ann-Kristin Schram

Ann-Kristin Schram

Pressekontakt CMO +47 40 87 43 97

Informasjon til byggnæringen

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling.

Byggtjeneste
Stensberggata 27
0170 Oslo
Norge