Gå videre til innhold
Foto: Trond Joleson, Byggeindustrien
Foto: Trond Joleson, Byggeindustrien

Pressemelding -

Rupert Hanna er ansatt som ny chief digital officer (CDO), og leder for BIM-avdelingen i Byggtjeneste.

Rupert Hanna kommer fra stillingen som Business developer BIM/IT i Skanska Norge. Fra tidligere har Hanna ledet Skanskas BIM-avdelingen i Norge og «Global Knowledge Manager – BIM Expert group» i hele Skanska-konsernet.

Stillingen er strategisk viktig for Byggtjeneste sin digitale satsing, og får tittelen Chief digital officer (CDO). Stillingen inngår i ledergruppen.

Hanna sin bakgrunn er svært relevant for Byggtjeneste ettersom Hanna har opparbeidet seg mye erfaring om hvordan entreprenørene bruker digitale tjenester etter ni år i Skanska, samt olje/gass og farmasøytisk industri før det.

Produkt- og informasjonsdatabasen Norsk Byggevarebase (NOBB) er helt sentralt for at byggenæringen skal digitaliseres. Nye forretningsområder er klare til å ta i bruke data fra produktene i byggenæringen. Et eksempel er å koble produktinformasjon til 3D og BIM, som gir en visuell kobling til de produktene som er levert i et byggverk.

Emner

Kategorier


Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen. Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet.

Pressekontakt

Ann-Kristin Schram

Ann-Kristin Schram

Pressekontakt CMO +47 40 87 43 97

Informasjon til byggnæringen

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling.

Byggtjeneste
Stensberggata 27
0170 Oslo
Norge