Skip to main content

eGovernment Benchmark 2019: Norge i Europas digitaliseringselite

Pressemelding   •   okt 25, 2019 08:30 CEST

Eirik Magnus Sødal fra Capgemini Invent

Arbeidet med å digitalisere norsk offentlig sektor er på rett vei. Årets utgave av rapporten eGovernment Benchmark viser at Norge er blant de beste i Europa til å møte innbyggerne med gode digitale tjenester.

Det er på oppdrag fra Europakommisjonen at Capgemini sammen med IDC og Politecnico di Milano utarbeider den årlige statusrapporten om digitalisering i offentlig sektor. Fjorårets rapport viste at norsk offentlig sektor stod i fare for å miste sin posisjon som ledende på å ta i bruk nye, digitale løsninger. Årets utgave av rapporten, den sekstende, viser at Regjerningens innsats på digitaliseringsfeltet har medvind.

-En enklere hverdag for folk flest er et uttalt mål for Regjeringens digitaliseringsstrategi. Det er nettopp dette digitalisering fører til om den implementeres på riktig måte. Vi ser av rapporten nå at Norge jevnt over scorer bedre enn i fjor på de fleste områder. Norsk offentlig sektor er blitt mer mobilvennlig, tilgjengelig og bedre på behandlingen av persondata siden forrige undersøkelse ble gjennomført, sier Eirik Magnus Sødal, som daglig jobber med digitalisering av offentlig sektor i Capgemini Invent.

Målingene tar utgangspunkt i ulike livshendelser hvor innbyggere benytter seg av tjenester fra det offentlige. Årets undersøkelse legger spesielt vekt på digitaltjenester fra offentlig sektor ved oppstart av bedrifter, i ulike familierelaterte hendelser, og i forbindelse med jobbsøking og studier. Mer enn 10.000 nettsteder i 36 europeiske land utgjør grunnlaget for undersøkelsen.

Med utgangspunkt i de ulike livshendelsene undersøker man hvordan offentlig sektors digitale oppfølging og tilbud fungerer. Sødal mener en brukerorientert tilnærming er vesentlig i store digitaliseringsprosjekter.

-Digitalisering er viktig av mange årsaker, og på de fleste områder. I denne sammenhengen handler det om å gjøre tjenestene offentlig sektor yter sikrere, mer effektive og enklere tilgjengelig for befolkningen. Man digitaliserer ikke for digitaliseringens skyld, man gjør det for å kunne gi bedre tjenester og mer effektive tjenester, og slik utvikle samfunnet i positiv retning. Den rapporten vi har fått nå viser at utviklingen i Norge går i riktig retning. Det skyldes et økt fokus på brukerretting og en helhetlig tilnærming til digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor, sier Sødal.

Et av områdene som undersøkes i rapporten er transparens i tjenesteleveranser knyttet til persondata. Transparens omfatter tradisjonelt innsyn i offentlige virksomheter og virksomhetenes tjenesteleveranser, samt behandlingsinformasjon om og innsyn i personlige data. Fjorårets rapport fra Capgemini avdekket behov for forbedring på dette feltet i norsk offentlig sektor. Det har man lykkes med. De ferske tallene fra årets rapport viser fremgang på samtlige parametere innenfor dette området av undersøkelsen, selv om det fortsatt ser et betydelig rom for forbedring.

-Det gjenstår fortsatt mye arbeid, blant annet knyttet til personvern, så gode resultatene vi ser nå må ikke bli en sovepute, sier Sødal.

Årets rapport viser videre at de europeiske landene jevnt over utvikler seg i positiv retning. Europeiske innbyggere og virksomheter kan samhandle oftere, tryggere og bedre med offentlig sektor ved hjelp av digitale flater. Samtidig er det gjennomgående fortsatt behov for å videreutvikle sikre og pålitelige kanaler for utveksling av data mellom myndigheter og befolkningen.

-Jevnt over blir Europa bedre på digitalisering, og vi ser av undersøkelsen at de landene som tradisjonelt har gjort det dårligst nærmer seg resten av feltet, avslutter Sødal.

Last ned eGovernment Benchmark her

Om Capgemini

Som en global leder innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Med 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise gjør Capgemini kundene i stand til å realisere sine ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til operasjonalisering. Capgemini er overbevist om at forretningsverdien av teknologi skapes av og gjennom mennesker. Capgemini er et multikulturelt selskap med over 200 000 ansatte i mer enn 40 land. I 2018 rapporterte konsernet en omsetning på 13,2 milliarder Euro.

Besøk oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.